Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2022 – 2025

Bản tin ngành
Thứ tư, 06/04/2022, 10:23
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2022 – 2025

Chiều ngày 25/3/2022 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2022 - 2025”.

 

Tại điểm cầu trực tiếp gồm các đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh. Các điểm cầu trực tuyến gồm có: 07 huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu; 64 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hội nghị mời tiến sĩ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác thuộc Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 514 tổ hợp tác, 191 Hợp tác xã (HTX) với hơn 35.571 thành viên, trong đó có 47 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị (đa phần là sản xuất nông nghiệp). Theo tiến sĩ Trần Minh Hải, mô hình HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của quốc gia, vùng, địa phương ngày càng được mở rộng, trở thành xu thế chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để HTX nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Các địa phương trong cả nước trong đó có tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP; đề án xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, … Qua đó, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Mặc dù, đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhưng sự phát triển của khu vực KTTT, HTX vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Khu vực KTTT, HTX tuy tăng về số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động nhưng phát triển chưa như kỳ vọng, do phải đối mặt với những khó khăn; việc tuyên truyền thực hiện Luật HTX năm 2012 từ HTX đến thành viên, hộ kinh doanh còn gặp khó khăn; còn nhiều HTX yếu kém hoặc duy trì hoạt động ở mức trung bình, mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp một số dịch vụ thiết yếu cho thành viên, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành của các HTX còn hạn chế; phát triển HTX được gắn với tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới, do yêu cầu đạt các tiêu chí để về đích nông thôn mới; nhiều HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số HTX chưa đáp ứng được yêu cầu.

Từ đó, Tiến sĩ Trần Minh Hải đã đề xuất nhiều mô hình phát triển HTX kiểu mới phù với điều kiện và tình hình thực tế tại Bạc Liêu như: Mạnh dạn tiến cử và tin tưởng giao trách nhiệm cho các thành viên trẻ; phải xây dựng được mã vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc và phải hướng đến sản xuất ra các sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về chất lượng (Organic, Global GAP, Local GAP, …) tạo chuỗi liên kết sản xuất từ đầu vào đến đầu ra, giảm dần các khâu trung gian, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng đồng nhất, giúp tăng lợi nhuận cho nông dân. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về lĩnh vực KTTT và HTX trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Lê Thị Ái Nam khẳng định việc liên kết để phát triển KTTT là yêu cầu quan trọng, cấp bách để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT đạt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã đề ra, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT của địa phương mình quản lý; hàng năm cấp ủy cấp huyện phải kiểm tra UBND cùng cấp và UBND cấp dưới việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT ở địa phương; cơ quan thông tin, đại chúng tăng cường tuyên truyền các mô hình KTTT làm ăn có hiệu quả và các chính sách ưu đãi đối với phát triển KTTT, góp phần nâng cao nhận thức nhân dân và động viên tích cực tham gia vào thành viên của HTX.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX và tổ hợp tác hiện có đúng theo tinh thần Luật hợp tác xã năm 2012; phấn đấu tăng dần tỷ lệ hợp tác xã  hoạt động khá tốt, nhất là ở ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục vận động phát triển them nhiều hợp tác xã và tổ hợp tác trên các lĩnh vực thuộc thế mạnh của tỉnh; quan tâm phát triển HTX và tổ hợp tác gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhất là các lĩnh vực lúa, tôm, dịch vụ thủy sản, dịch vụ nông nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, … Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn điểm chỉ đạo xây dựng ít nhất mỗi lĩnh vực có 02 HTX để chỉ đạo nhân rộng.

Mỗi hợp tác xã phải quan tâm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý về tài chính, quản trị, điều hành của hội đồng quản trị và ban giám đốc HTX; phải đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước phải xây dựng được nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phải phân công một Phó Chủ tịch phụ trách phát triển KTTT để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với khu vực KTTT; đưa nội dung phát triển KTTT vào kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm; Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển KTTT, nhất là chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với HTX, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ về đất đai, thuế thu nhập, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, điều hành HTX; hỗ trợ thành lập mới, vốn vay; chỉ đạo các Sở, Ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc; đề xuất các chính sách ưu đãi và tạo điều kiện cho KTTT trên địa bàn hoạt động hiệu quả, nhất là quan tâm tìm kiếm thị trường, đầu ra cho sản phẩm của các HTX, tổ hợp tác, nhất là các sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo lựa chọn xây dựng mô hình hội quán để rút kinh nghiệm và nhân rông; sắp xếp tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình hội quán của tỉnh Đồng Tháp để học tập về tổ chức thực hiện, …/.

Ngân Châu

Số lượt xem: 323

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn