Liên kết web
Thống kê truy cập

null Giải pháp phát triển vùng rau màu xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỈnh Bạc Liêu

Kinh nghiệm nhà nông
Thứ ba, 09/12/2014, 08:51
Màu chữ Cỡ chữ
Giải pháp phát triển vùng rau màu xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỈnh Bạc Liêu

Phương pháp trồng chủ yếu của hộ vẫn chỉ trồng theo hình thức truyền thống và sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật mà chưa có giải pháp an toàn cho người sản xuất và người sử dụng sản phẩm. Cho đến nay trong toàn vùng chưa xây dựng được các mô hình sản xuất rau, màu ứng dụng công nghệ tiên tiến như: nhà lưới, tưới nhỏ giọt, … Cho nên, sản phẩm khi thu hoạch gần như toàn bộ được tiêu thụ tại các chợ bán lẽ trong tỉnh mà chưa thể cung cấp được cho các siêu thị với giá bán cao hơn.

 

Các hộ trồng chủ yếu một số loại rau, màu theo mùa vụ tập trung cho nên lượng rau màu khi thu hoạch số lượng lớn và dễ dẫn đến nguy cơ rớt giá. Thực tế đến nay chưa có giải pháp hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ rau, màu tại đây. Mặc dù, tại ấp Cái Giá đã tổ chức được một Tổ hợp tác tự nguyện từ 20 hộ với diện tích 2,8 ha. Tuy nhiên, do mới được thành lập từ tháng 9 năm 2014 nên chưa hoạt động hiệu quả và chưa có được sự hỗ trợ nào từ chính quyền và ban ngành các cấp.

 

Điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho vùng chuyên canh rau màu còn nhiều hạn chế: chưa có đường cho xe 04 bánh. Cho nên, toàn bộ lượng rau, màu được vận chuyển bằng xe 02 bánh rất bất tiện và thiếu an toàn.

 

Nhìn chung, vùng chuyên canh rau màu tại xã Hưng Hội được hình thành rất lâu nhưng cho đến nay chưa phát triển và chưa có định hướng rõ ràng để phát triển vùng chuyên canh rau này.

 

Sự quan tâm hỗ trợ đối với vùng trồng rau màu và hiệu quả mang lại

 

Trong thời gian qua được sự quan tâm của ngành chuyên môn nhằm giúp cho vùng chuyên rau màu ở Hưng Hội phát triển với các chương trình, mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và được thực hiện liên tục trong nhiều năm (từ năm 2006-2011) với qui mô khá lớn (từ 10 -20 ha) với nhiều hình thức hỗ trợ (tập huấn, hỗ trợ tài liệu kỹ thuật, giống, vật tư, …). Trong những năm 2011 đến nay chưa có chương trình đầu tư mà chủ yếu tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo nghề..

Hiệu quả đạt được: người sản xuất có nâng lên về trình độ sản xuất, ứng dụng có hiệu quả hơn các giống rau màu mới góp phần nâng cao về năng suất và chất lượng rau màu thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật và đào tạo nghề. Ngoài ra, người sản xuất cũng hiểu và ý thức hơn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác rau nhờ tham gia các lớp tập huấn về sản xuất rau an toàn.

 

Tuy nhiên, với áp lực của năng suất, giá bán và tình hình sâu bệnh hại ngày càng gia tăng, đất canh tác ngày càng bạc màu mà chưa có giải pháp hỗ trợ cho người sản xuất. Vì vậy, người sản xuất vẫn sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật còn cao mới có thể đảm bảo năng suất và mức sử dụng sẽ còn tiếp tục nâng lên nếu không có giải pháp cải tiến hữu hiệu.

 

Nhận định khả năng phát triển và những trở ngại của mô hình trong tương lai

 

Trong những năm gần đây giá rau màu trên thị trường không tăng và không ổn định, trong khi đó giá vật tư lại tăng. Cho nên, lợi nhuận từ sản xuất rau màu của người dân không ổn định qua từng vụ, từng năm.

 

Tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa có giải pháp liên kết và chưa có điều kiện tiếp cận các siêu thị. Cho nên, trong tương lai gần nếu không có những hỗ trợ thì đầu ra của sản phẩm rau màu vẫn tiếp tục không ổn định.

 

Với điều kiện sản xuất và tiêu thụ như hiện nay để phát triển vùng chuyên canh rau màu cần có sự hỗ trợ của các ngành, các cấp nhất là xây dựng vùng nguyên liệu và đầu ra sản phẩm.

 

Giải pháp nâng cao hiệu quả vùng rau màu xã Hưng Hội

 

 

- Thực hiện điều tra, đánh giá thực trạng vùng trồng rau, màu để có kế hoạch phát triển hợp lý và hiệu quả vùng chuyên rau, màu xã Hưng Hội.

 

- Xây dựng phương án phát triển vùng rau, màu dựa vào điều kiện thực tế của địa phương.

 

- Xây dựng các mô hình trồng rau, màu từng bước sản xuất theo hướng an toàn VietGap nhằm nâng cao năng suất, giá trị và lợi nhuận. Cụ thể, bước đầu trồng trong nhà lưới và sử dụng chế phẩm vi sinh, sinh học, hữu cơ nhằm giảm sử dụng thuốc hóa học và nâng cao chất lượng rau màu là cơ sở quan trọng để có thể tiếp cận vào các siêu thị sau này.

 

- Thành lập, hỗ trợ và phát huy hiệu quả các tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ rau, màu là cơ sở quan trọng để phát triển ổn định và bền vững. Cụ thể, hỗ trợ hướng dẫn tổ chức hoạt động trong sản xuất và tiêu thụ rau, màu, xây dựng dự án sản xuất giúp hộ tiếp cận vốn vay, các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác rau, màu. Đồng thời xúc tiến thành lập các tổ hợp tác trồng rau, màu tại hai ấp để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tiêu thụ rau, màu cho địa phương.

 

 

Tô Thanh Hải

Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư Vĩnh Lợi

 

Số lượt xem: 296

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn