Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Điều kiện xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn

Nông thôn mới
Thứ tư, 20/08/2014, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Điều kiện xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn

Về điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

 

Theo quy định tại quyết định này, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp huyện xác nhận; Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định. 

 

    

    

     Xã đạt chuẩn NTM phải có 100% tiêu chí đạt chuẩn theo quy định. Ảnh minh họa 

 

 

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp tỉnh xác nhận; Có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định; 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập và các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

 

Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; Có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định; 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 50% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập. Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.

 

UBND cấp tỉnh tô chức thẩm định công nhân và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Việc công nhận lại xã, huyện, tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện theo thời hạn 05 năm một lần tính từ ngày ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM của cấp có thẩm quyền.

 

Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện đạt chuẩn NTM theo quy định hiện hành. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn NTM theo quy định hiện hành và Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/3/2014./.

 Thanh Quang

Số lượt xem: 302

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn