Liên kết web
Thống kê truy cập

null Đề án "Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014 - 2020"

Chăn nuôi - Thú y
Thứ năm, 12/06/2014, 16:07
Màu chữ Cỡ chữ
Đề án "Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014 - 2020"

Mục tiêu của Đề án là kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm trên toàn quốc phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho người tiêu dùng trong nước và sản phẩm xuất khẩu, góp phần ngăn ngừa lây lan dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái.

        

                  Thịt bẩn vận chuyển chưa qua kiểm dịch.   Ảnh: minh họa

                

                 Thịt bẩn vận chuyển chưa qua kiểm dịch.   Ảnh: minh họa

 

 

 Bên cạnh đó, mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020 là phải:

 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý ATTP đối với nhóm thực phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm.

 

Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực quản lý ATTP của hệ thống thú y từ Trung ương đến địa phương.

 

Nâng cao điều kiện vệ sinh trong giết mổ gia súc gia cầm; vận chuyển động vật và sản phẩm động vật đảm bảo vệ sinh, ATTP.

 

Kiểm soát được vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật.

 

+ Đối với các thành phố lớn đảm bảo trên 95% được kiểm soát.

 

+ Đối với các tỉnh đồng bằng đảm bảo trên 80% được kiểm soát.

 

+ Đối với các tỉnh còn lại đảm bảo trên 70% được kiểm soát.

 

Ngoài ra, để thực hiện các mục tiêu trên của Đề án cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Kiện toàn, củng cố hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật từ trung ương đến địa phương.

 

Tăng cường điều kiện vệ sinh của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên toàn quốc để đảm bảo ATTP.

 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý về giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm.

 

Tăng cường năng lực các phòng thí nghiệm về an toàn thực phẩm.

 

Bộ trưởng cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND  tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án tại địa phương; xây dựng ban hành cơ chế chính sách có tích chất đặc thù theo quy định nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia Đề án bảo đảm ATTP trong vận chuyển, giết mổ gia súc gia cầm tại địa phương; lập dự toán kinh phí cụ thể cho các nhiệm vụ/ hoạt động đề nghị cơ quan có chức năng xem xét bố trí kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thanh Quang

 

Số lượt xem: 464

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn