Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, dân tộc thiểu số và tái định cư

Chính sách kêu gọi đầu tư
Thứ ba, 24/11/2020, 15:41
Màu chữ Cỡ chữ
Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, dân tộc thiểu số và tái định cư

Dự án "Phát triển thủy sản bền vững" WB đã tuyển tư vấn xây dựng Dự thảo báo cáo Khung môi trường xã hội, Dân tộc thiểu số và tái định cư (các báo cáo được gửi kèm)

1. Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội (ESCP)

2. Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF)

3. Thủ tục quản lý lao động (LMP)

4. Khung chính sách dân tộc thiểu số

5.  Khung chính sách tái định cư

6. Khung huy động sự tham gia của các bên liên quan

Số lượt xem: 3988

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn