Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chuỗi tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm góp phần nâng cao năng lực phát triển sản phẩm cho các chủ thể

Bản tin ngành
Thứ hai, 04/10/2021, 16:08
Màu chữ Cỡ chữ
Chuỗi tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm góp phần nâng cao năng lực phát triển sản phẩm cho các chủ thể

Để cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm OCOP cho các chủ thể, doanh nghiệp, Hợp tác xã và cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Trung tâm Phát triển nông thôn - Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUFtổ chức chuỗi tập huấn trực tuyến Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chuỗi tập huấn nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, cũng như phát huy, lan tỏa các kinh nghiệm đã đạt được trong quá trình tham gia tư vấn, hỗ trợ địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phát biểu Khai mạc Chuỗi Tập huấn

Tham gia buổi khai mạc chuỗi tập huấn có hơn 2500 học viên là cán bộ quản lý chương trình OCOP ở các địa phương (cấp tỉnh và huyện); chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia chương trình OCOP. Nội dung tập huấn gồm 11 chuyên đề quan trọng như: Những điều cần biết khi tham gia chương trình OCOP; phát triển sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; xây dựng câu chuyện sản phẩm; xây dựng, khai thác giá trị tài sản sở hữu trí tuệ trong phát triển thương hiệu; hướng dẫn Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng và dịch vụ du lịch cộng đồng; ứng dụng chuyển đổi số trong chương trình OCOP, … nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của Chương trình OCOP; góp phần nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường; cung cấp sản phẩm có chất lượng, đạt chuẩn chất lượng ra thị trường; có cơ hội phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu (đối với sản phẩm đạt 3 - 5 sao). Tiếp cận được những hỗ trợ từ bên ngoài về kỹ thuật, quản trị, tiếp cận vốn và xúc tiến thương mại, phát triển cơ sở kinh doanh nhằm tăng lợi ích kinh tế cho chủ thể OCOP. Chương trình cũng là nơi tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình OCOP ở các cấp và các địa phương.

Sau chuỗi tập huấn, học viên sẽ được cấp Giấy Chứng nhận khi tham gia đầy đủ các chuyên đề, tham gia khảo sát sau mỗi buổi học; giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng trong xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; có định hướng cải tiến, nâng cấp sản phẩm đạt các tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm chưa tham gia đánh giá, phân hạng hoặc từ sản phẩm đạt hạng thấp chuyển sang sản phẩm đạt hạng cao hơn; góp phần nâng cao giá trị, chất lượng cho các sản phẩm đặc trưng, truyền thống của từng địa phương./.

                                                                     Nguyễn Văn Bo

Số lượt xem: 269

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn