Liên kết web
Thống kê truy cập

null Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Thứ tư, 12/02/2014, 16:20
Màu chữ Cỡ chữ
Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, đưa diện tích hệ thống khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa đạt 9% diện tích lãnh thổ trên cạn và 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam và đến năm 2020, các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa được tiếp cận các phương thức quản lý mới như đồng quản lý, chia sẻ lợi ích. Đồng thời kiểm soát được các loài động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa; bảo tồn và phát triển số lượng các loài quý, hiếm đang suy giảm và bị đe dọa tuyệt chủng.

 

Đến năm 2030, hệ thống khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa được củng cố và phát triển để quản lý và bảo tồn có hiệu quả các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài sinh vật, nguồn gen; bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; trở thành nhân tố quan trọng góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thiên tai cực đoan; thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế.

 

Ngoài ra, có tám nhóm nhiệm vụ cơ bản được đề ra nhằm đạt được các mục tiêu của Chiến lược trên:

 

Quy hoạch hệ thống khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa

 

Xây dựng cơ chế, chính sách;

 

Bảo vệ các loài động thực vật hoang dã;

 

Hoàn thiện hệ thống tổ chức;

 

Tăng cường nguồn nhân lực và tài chính;

 

Kiểm tra giám sát;

 

Hợp tác bảo tồn thiên nhiên;

 

Các chương trình, đề án, dự án ưu tiên;

 

Phê duyệt về nguyên tắc 08 chương trình, đề án, dự án ưu tiên cấp quốc gia để triển khai thực hiện Chiến lược.

 

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, cần thực hiện các giải pháp sau:

 

Hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu thành lập mới;

 

Hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường thực thi pháp luật;

 

Tăng cường nguồn lực tài chính bền vững;

 

Tăng cường nguồn nhân lực quản lý;

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền;

 

Tăng cường hợp tác quốc tế;

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược;

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Thanh Quang

Số lượt xem: 355

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn