Liên kết web
Thống kê truy cập

null Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu thực hiện hai đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài khoa học
Thứ tư, 17/07/2013, 14:05
Màu chữ Cỡ chữ
Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bạc Liêu thực hiện hai đề tài nghiên cứu khoa học

 Tổng kinh phí thực hiện hai đề tài trên là 95.550 000 đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học (trong đó đề tài Đánh giá hiện trạng khai thác cá kèo giống ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu 48.080.000 đồng; Đánh giá trữ lượng và đề xuất giải pháp quản lý nguồn lợi vọp tại sông Cái Ba Đình, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 47.470.000 đồng).

 

Mục tiêu của hai đề tài trên là đề ra các giải pháp nhằm bảo vệ và khai thác nguồn lợi cá kèo và vọp một cách có hiệu quả, đảm bảo tính bền vững lâu dài trong hoạt động khai thác và  nâng cao đời sống kinh tế cho người dân.

 

Với đề tài “Đánh giá hiện trạng khai thác cá kèo giống ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu” sẽ thực hiện 3 nội dung gồm: điều tra hiện trạng khai thác cá kèo giống, điều tra tình hình sử dụng con giống của người dân trong các mô hình nuôi cá kèo, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi cá kèo giống. Đề tài “Đánh giá trữ lượng và đề xuất giải pháp quản lý nguồn lợi vọp tại sông Cái Ba Đình, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu” cũng nghiên cứu thực hiện các nội dung như: định danh loại vọp và khảo sát chỉ tiêu môi trường tại vùng khảo sát, đánh giá trữ lượng vọp tại vùng khảo sát và đề xuất giải pháp quản lý./.

                                                                      Phan Ngọc Hồng Tiên

Số lượt xem: 575

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn