Liên kết web
Thống kê truy cập

null Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ năm 2014

Đề tài khoa học
Thứ ba, 02/06/2020, 23:30
Màu chữ Cỡ chữ
Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ năm 2014

Xây dựng quy trình nuôi sò huyết trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT) kết hợp làm cơ sở để khuyến cáo nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm theo hình thức này trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và thực hiện một số công việc khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Trong năm 2014, Chi cục Nuôi trồng thủy sản (NTTS) Bạc Liêu đã thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ cấp cơ sở:          

         

                                            góp ý nội dung thực hiện đề tài. Ảnh: Thanh Thiện

1. Điều tra, đánh giá hiện trạng nghề nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu cụ thể: thông qua việc điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên 150 hộ dân nuôi tôm TC-BTC tại 3 huyện, thành phố (TP. Bạc Liêu, Hòa Bình, Đông Hải) sẽ tìm hiểu khái quát về hiệu quả kinh tế, quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú và tôm chân trắng TC-BTC trên địa bàn; đánh giá và so sánh một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - kỹ thuật giữa 02 hình thức nuôi tôm TC-BTC (tôm sú và tôm chân trắng); nhận thức và quan điểm phát triển tới của người dân về 2 đối tượng này (chọn nuôi tôm sú hay tôm chân trắng).

2. Xây dựng quy trình nuôi sò huyết (Anadara granosa Linnaeus, 1758) trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu”. Mục tiêu cụ thể: Thông qua việc điều tra ngẫu nhiên 30 hộ nuôi sò huyết trong ao nuôi QCCT kết hợp và thực hiện mô hình trình diễn (có tác động các yếu tố khoa học kỹ thuật trong suốt vụ nuôi) sẽ xây dựng được quy trình nuôi hiệu quả hơn, giúp nông dân tăng thu nhập khi thực hiện mô hình này trong sản xuất.

3. Điều tra tình hình nuôi thẻ chân trắng trong mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp vùng Bắc Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể: Qua kết quả điều tra hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp tôm sú trong hình thức nuôi QCCT vùng Bắc Quốc lộ 1A, từ đó đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm phát triển hình thức nuôi QCCT ở vùng Bắc Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh.

4. Chuẩn đoán virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng phương pháp PCR tại Bạc Liêu theo tiêu chuẩn của OIE”. Mục tiêu cụ thể: Pha được hỗn hợp hóa chất phản ứng PCR. Theo OIE dùng để chuẩn bệnh đốm trắng, đánh giá độ nhạy của hỗn hợp hóa chất phản ứng PCR tại điều kiện phòng thí nghiệm Bạc Liêu.

5. Ứng dụng phương pháp rPCR để chẩn đoán bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (do virus IHHNV) trên tôm thẻ chân trắng (Littopenaeus vannamei) tại Bạc Liêu. Mục tiêu cụ thể: Ứng dụng quy trình kiểm bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô (do virus IHHNV gây ra) thành trên máy tính Realtime PCR bằng bộ kit Accupid IHHNV trong điều kiện phòng thí nghiệm Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu, bước đầu đánh giá tình hình nhiễm bệnh virus IHHNV trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

           

Yến Thiện

Số lượt xem: 1031

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn