Liên kết web
Thống kê truy cập

null Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Thủy sản
Thứ sáu, 24/06/2022, 09:57
Màu chữ Cỡ chữ
Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Từ ngày 24 tháng 6 năm 2022, tỉnh Bạc Liêu được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng cá tra theo Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng.      Ảnh: Phan Thanh Cường

Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn (quy định tại Điều 5 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg) theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra (quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg) bao gồm:

Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, mưa đá, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cá tra.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (quy định tại Điều 4 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg), cụ thể: Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); tổ chức sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) khi đáp ứng đầy đủ quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 4 Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg

Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp./.

Ngọc Toàn

Số lượt xem: 1678

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn