Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null CHÍNH SÁCH KÊU GỌI ĐẦU TƯ Thứ Tư, 29/11/2017, 09:55 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu

Chính sách kêu gọi đầu tư
Thứ năm, 14/05/2020, 09:19
Màu chữ Cỡ chữ
CHÍNH SÁCH KÊU GỌI ĐẦU TƯ Thứ Tư, 29/11/2017, 09:55 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu có nêu rõ các nội dung như: Tên dự án, hình thức đầu tư, quy mô dự án và thông tin liên hệ.
Nội dung điều chỉnh là Phụ lục 2: Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu (ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh).
Theo đó, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu bao gồm:
Lĩnh vực Công nghiệp có 08 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 11 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Nông nghiệp có 13 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 24 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Thương mại có 06 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 14 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch có có 09 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 03 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực kết cấu hạ tầng có có 11 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, 28 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Y tế có 02 dự án kêu gọi đầu tư;
Lĩnh vực Môi trường có 02 dự án kêu gọi đầu tư.
Thông tin chi tiết

Số lượt xem: 3142

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn