Liên kết web
Thống kê truy cập

null Cơ chế phối hợp liên ngành trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài

Thủy sản
Thứ năm, 01/07/2021, 08:18
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ chế phối hợp liên ngành trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình vi phạm các quy định về chống khai thác IUU ở vùng biển nước ngoài

Theo Ủy ban châu Âu (EC), hiện nay tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài có giảm, nhưng chưa vững chắc và diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân quan trọng là do công tác phối hợp giữa các Ban, Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chưa chặt chẽ trong trao đổi thông tin, phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm.

Để kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC, ngày 24 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về cơ chế phối hợp liên ngành giữa các Ban, Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác phối hợp, trao đổi thông tin, phát hiện, phòng ngừa sớm, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm, trên cơ sở các nguyên tắc, nội dung chính: Nguyên tắc trao đổi, xử lý thông tin; nội dung trao đổi thông tin của các cơ quan; cơ chế phối hợp trao đổi, xử lý thông tin; đầu mối trao đổi thông tin, xử lý thông tin; trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin; báo cáo kết quả trao đổi thông tin, xử lý thông tin./.

Nội dung chi tiết Chỉ thị số 17/CT-TTg

                                                                                                         

NXL - Chi cục Thủy sản

Số lượt xem: 2803

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn