Liên kết web
Thống kê truy cập

null Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Thông báo mới
Thứ năm, 08/04/2021, 08:57
Màu chữ Cỡ chữ
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 02/4/2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ trong thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, bãi bỏ thủ tục “Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính: Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Như vậy tổ chức, cá nhân khi đăng ký thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản và đăng ký Cấp lại (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩn hết hạn) thì không cần phải có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm như trước đây./.

Nội dung chi tiết./.

Mai Trâm

Số lượt xem: 617

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn