Liên kết web
Thống kê truy cập

null Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ tư, 30/11/2022, 14:36
Màu chữ Cỡ chữ
Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quyết định này gồm 08 Chương 29 Điều quy định việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đối tượng thi đua, khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền quyết định khen thưởng; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2022 và thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.

Nội dung chi tiết Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND

TQ

Số lượt xem: 571

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn