Liên kết web
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2014

Chăn nuôi - Thú y
Thứ hai, 03/03/2014, 16:29
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2014

Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2014 là: Đàn heo 230.000 con; bò 3.200 con; đàn dê 3.000 con và đàn gia cầm 2.600.000 con. Với mục tiêu cụ thể là:

 

Khống chế an toàn các loại dịch  bệnh nguy hiểm gây thiệt hại lớn cho chăn nuôi như: Dịch cúm A/H5N1 và H7N9, dịch heo tai xanh, dịch lở mồm long móng gia súc, dịch tả heo, dịch tả vịt, Newcastle gà, dại chó, …; phát hiện nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan diện rộng.

 

                Tiêm phòng cho đàn gia súc (ảnh minh hoạ)

              Tiêm phòng cho đàn gia súc (ảnh minh hoạ)

 

Để thực hiện kế hoạch đặt ra trong năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện. Theo đó:

 

Đối với Ban Chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tỉnh: Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai quán triện Kế hoạch này đến Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể, các huyện, thành phố và cơ sở, thu thập số liệu báo cáo đánh giá tình hình, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch trong từng thời điểm sát với tỉnh hình thực tế.

 

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần:

 

Phối hợp chặt chẽ với các, Ban, Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong năm 2014 trong phạm vị toàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các huyện, thành phố và cơ sở.

 

Chỉ đạo Chi cục Thú y xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình kỹ thuật về tiêm phòng vắc xin, giám sát dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, in ấn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, dự tính dự báo tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, giám sát các huyện, thành phố và cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện xử lý nhanh khi có dịch bệnh phát sinh, đề xuất các giải pháp ngăn chặn khi dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, lây lan; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách bồi dưỡng cán bộ tham gia chống dịch, hỗ trợ người chăn nuôi; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần và đột xuất khi có dịch bệnh xảy ra.

 

Sở Công Thương phải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy hoạch khu vực buôn bán gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị có chức năng liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra xử lý các trường hợp vị phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phân giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bạc Liêu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố … căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị mình và phối hợp thực hiện đạt Kế hoạch này trong năm 2014./.

 

Thanh Quang

 

Số lượt xem: 414

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn