Liên kết web
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người năm 2014

Chăn nuôi - Thú y
Thứ hai, 03/03/2014, 15:57
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người năm 2014

Theo đó, mục tiêu chung đạt ra là: Chủ động phát hiện và sẵn sàng ứng phó nhằm ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho người và tác động bất lợi nếu vi rút A/H7N9 lây lan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

 

Trong đó, với mực tiêu cụ thể là: Giảm thiểu nguy cơ ri rút A/H7N9 xâm nhập vào địa bàn tỉnh qua hoạt động nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm.

 

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời ngay khi vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

 

Giảm thiểu nguy cơ vi rút A/H7N9 lây nhiễm cho đàn gia cầm và cho người.

 

Giảm thiểu tác động tiêu cực cho kinh tế - xã hội và môi trường.

 

Để thực hiện kế hoạch đặt ra trong năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện. Theo đó:

 

Đối với Ban Chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tỉnh: Làm đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong toàn tỉnh theo Kế hoạch hành động này; tuỳ theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bổ sung cho phù hợp.

 

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 

Tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên.

 

Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố và cơ sở trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: Xây dựng kế hoạch ứng phó của địa phương, chuẩn bị vật tư, hoá chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch.

 

Là đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh; tham gia nhóm đánh giá rủi ro với các đơn vị liên quan của tỉnh, của Trung ương và của các tổ chức quốc tế.

 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống cúm A/H7N9 và một số chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn tỉnh.

 

Ban hành hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn gia cầm, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút cúm A/H7N9; hướng dẫn giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn.

 

Phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Công Thương, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố và cơ sở triển khai các biện pháp xử lý chợ gia cầm và các địa bàn khi có mẫu dương tính với cúm A/H7N9.

 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở Y tế và chỉ đạo Trạm Thú y các huyện, thành phố thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát và xử lý ổ dịch.

 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông phòng, chống cúm A/H7N9.

 

Tổng hợp, báo cáo về công tác phòng chống cúm gia cầm trong tỉnh.

 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư như sau:

 

Phối hợp với Chi cục Thú y trong việc xây dựng các thông điệp truyền thông phòng chống cúm gia cầm và trực tiếp tham gia công tác truyền thông.

 

Phối hợp với Chi cục Thú y tập huấn về các biện pháp an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm.

 

Đối với Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố … căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị mình và phối hợp thực hiện đạt Kế hoạch này.

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và cá Đoàn thể tỉnh: Bằng nhiều hình thức và phương pháp thích hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch hành động này; mỗi đoàn viên, hội viên phải đi đầu trong công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh./.

 

Thanh Quang

Số lượt xem: 342

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn