Liên kết web
Thống kê truy cập

null Ba năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nông thôn mới
Thứ tư, 10/07/2013, 13:16
Màu chữ Cỡ chữ
Ba năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 02/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và các hướng dẫn của các Bộ, Ngành có liên quan.

 

Đến tháng 6/2013, tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt quy hoạch cho 50/50 xã và 35/50 xã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. Có 02/07 huyện, thành phố đã hoàn thành đề án xây dựng NTM cấp huyện (Phước Long, Hồng Dân).

 

 

                         Chợ Trưởng Tòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới

                         Chợ Trưởng Tòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới  

 

 

Trước những quy hoạch và đề án đã được phê duyệt, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đề án, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh, huyện, xã, ấp và tổ chức thực hiện 02 cuộc vận động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới” với 85 cuộc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, có khoảng 6.380 lượt người tham dự. Ngoài ra, đề thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Văn phòng điều phối tỉnh còn phối hợp với Đài truyền thanh các huyện, thành phố đưa tin; đăng tin trên cổng thông tin điện tử; xây dựng pano, áp phích và hỗ trợ cho các huyện, thành phố tập huấn, tuyên truyền các các văn bản về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, ấp.

 

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cứng hóa được 409 tuyến giao thông nông thôn  với chiều dài 540.000 m; nâng cấp đường đất đen được 83 công trình với chiều dài 187.700 m, kinh phí 2.320 triệu đồng; xây dựng 536 cây cầu; xây dựng kè chống sạt lở tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới, kết quả xây dựng được 9.500 mét; xây dựng, nâng cấp 16 phòng học chức năng và các công trình phụ của trường học (hàng rào, cổng trường); chuẩn bị các điều kiện triển khai xây dựng chợ Phó Sinh (Xã Phước Long) và sắp xếp, chỉnh trang, lắp đặt thêm nhà tiền chế chợ Chủ Chí (Phong Thạnh Tây B), giải phóng mặt bằng đường vào chợ Rọc Lá (Hưng Phú); ra quân phát động nhân dân xây dựng hàng rào khoảng 1.870 m, hàng rào cây xanh và khung gỗ khoảng 14.164 m.

 

Về công tác phát triển sản xuất: trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 2 Tổ hợp tác, 01 Hợp tác xã; đã và đang thực hiện cánh đồng mẫu lớn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thủy lợi, thủy nông nội đồng, đảm bảo nước phục vụ cả 2 vùng sản xuất, nạo vét khoảng 140 tuyến kênh thủy lợi - thủy nông nội đồng;

 

Với những kết quả đã thực hiện, đến tháng 6/2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có 01 xã cơ bản đạt 15 tiêu chí (xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu); 02 xã cơ bản đạt chuẩn 14 tiêu chí (xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu; xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long); 17 xã cơ bản đạt chuẩn từ 9 - 13 tiêu chí; 25 xã cơ bản đạt chuẩn từ 5 - 8 tiêu chí; 05 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

 

 

                         Cổng chào ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú và đường vào ấp đạt chuẩn nông thôn mới

                     Cổng chào ấp Mỹ Tường I, xã Hưng Phú và đường vào ấp đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

Nhìn chung, qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho thấy đa số Đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, ý thức của người dân được nâng lên, nhiều mô hình có hiệu quả được nhân rộng,  sẳn sàng đóng góp công sức vào xây dựng công trình ở địa phương, nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các công tác đào tạo nghề lao động ở nông thôn, đào tạo đội ngũ cán bộ đạt chuẩn đặc biệt được quan tâm; môi trường nông thôn càng ngày được chú trọng; tình hình an ninh trật tự xã hội luôn ổn định; nhiều công trình hạ tầng được xây dựng đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả như: đường giao thông nông thôn, cầu, trường học, trạm y tế, trạm bơm điện, nhà văn hóa ấp, xây dựng chợ, ô đê bao khép kín; nhiều địa phương thực hiện tốt công tác về an sinh xã hội như: xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; bước đầu đã thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động ở nông thôn.

 

Trước những thuận lợi đạt được kết quả trên, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn và tồn tại; nhiều đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chất lượng còn thấp; vẫn còn một số xã chưa hoàn thành đề án nông thôn mới; nhiều đề án phát triển sản xuất còn sơ sài, thiếu tính khả thi; xây dựng nông thôn mới cần nhu cầu vốn rất lớn; trong khi hỗ trợ của Nhà nước có giới hạn; mặt khác, việc huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông thôn, nguồn lực của nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn (do thực tế nông thôn có cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ của lực lượng lao động thấp; đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, nên chưa khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư); kinh phí hàng năm phân bổ cho địa phương còn chậm, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn; một số địa phương còn chú trọng vào các tiêu chí thuộc về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ít quan tâm chỉ đạo đến các tiêu chí kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan khác (môi trường, phát triển sản xuất, văn hóa,...); đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới của các ngành, các cấp trong tỉnh kiêm nhiệm và còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đa số cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới chưa được đào tạo bài bản. Trình độ, năng lực của cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, do đó còn nhiều lúng túng khi triển khai thực hiện;

 

Nhìn lại 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, từ những thuận lợi và khó khăn vướng mắc, đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

 

- Trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Chương trình nên lấy công tác tuyên truyền, phổ biến đến tận quần chúng nhân dân làm trọng tâm;

 

- Khi người dân, và các thành phần kinh tế ở địa phương nắm rõ chủ trương và mục tiêu của Chương trình thì khi đó triển khai thực hiện, vận động nguồn lực trong dân sẽ diễn ra thuận lợi hơn;

 

- Lãnh đạo địa phương phải có quyết tâm, lòng nhiệt thành và tâm huyết với Chương trình;

 

- Tùy theo địa phương phải xác định được nhóm tiêu chí nào là điểm mạnh, tiêu chí nào là điểm yếu, tiêu chí nào là trọng tâm, từng bước, không nóng dội xây dựng đạt tiêu chí một cách bền vững, không chạy theo thành tích./.

 

Chí Thanh 

 

Số lượt xem: 402

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn