Liên kết web
Thống kê truy cập

null Bộ khoa học và công nghệ ban hành mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Đề tài khoa học
Thứ ba, 02/06/2020, 10:26
Màu chữ Cỡ chữ
Bộ khoa học và công nghệ ban hành mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Hợp đồng bao gồm 09 điều, với các điều khoản chính về đặt hàng và nhận đặt hàng thực hiện đề tài (dự án); thời gian thực hiện hợp đồng; kinh phí thực hiện đề tài (dự án); quyền và nghĩa vụ của các bên; chấm dứt hợp đồng; xử lý tài chính và tài sản khi chấm dứt hợp đồng; điều khoản chung và hiệu lực của hợp đồng. 

                                     Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở    Ảnh Hồng Thanh

Ngoài các nội dung nêu trên, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể thỏa thuận bổ sung các điều khoản khác không trái với quy định của pháp luật.

Đối với các nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước cấp cơ sở và nhiệm vụ KHCN không sử dụng ngân sách Nhà nước, các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể tham khảo, vận dụng các nội dung quy định tại mẫu hợp đồng này để soạn thảo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2014./.

Số lượt xem: 503

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn