Liên kết web
Thống kê truy cập

null Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2020

Bản tin ngành
Thứ ba, 15/12/2020, 13:58
Màu chữ Cỡ chữ
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II năm 2020

Chiều ngày 10/12/2020, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa II  năm 2020. Dự lễ bế giảng có đồng chí Lưu Văn Liêm, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu; các đồng chí báo cáo viên và 80 học viên (trong đó có 06 học viên là công chức, viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là đảng viên mới của 31 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối.

Đồng chí Lưu Văn Liêm trao giấy khen cho các học viên xuất sắc      Ảnh: Xuân Lam

Trong thời gian 07 ngày học tập (từ ngày 02 đến ngày 10/12/2020), các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoat động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận.

Phát biểu tại lễ bế giảng ông Lưu Văn Liêm đã biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp, đồng thời yêu cầu các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về cơ quan, đơn vị công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

                                                                                                          Xuân Lam

Số lượt xem: 707

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn