Liên kết web
Thống kê truy cập

null Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ năm, 04/02/2021, 08:59
Màu chữ Cỡ chữ
Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 (gọi tắt là Lớp Bồi dưỡng) cho 84 học viên là đối tượng kết nạp Đảng của các Sở, Ban, Ngành tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 04 công chức, viên chức tham gia).

Quang cảnh Lễ Bế giảng.    Ảnh: Mạnh Hùng

Tại Lớp Bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo viên trình bày về Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua 04 ngày học tập, các học viên đều hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng (kết quả: 07 học viên xếp loại xuất sắc, 33 học viên xếp loại giỏi, 35 học viên xếp loại khá, 09 học viên xếp loại trung bình)./.

 Mạnh Hùng

 

Số lượt xem: 1025

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn