Liên kết web
Thống kê truy cập

null Bãi bỏ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Phổ biến văn bản pháp luật
Thứ hai, 08/05/2023, 14:04
Màu chữ Cỡ chữ
Bãi bỏ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Ngày 03 tháng 05 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 4/2023/TT-BNV bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT- BNV ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2023./.

Nội dung chi tiết Thông tư số 04/2023/TT-BNV

Khánh Vân

Số lượt xem: 61

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn