Liên kết web
Thống kê truy cập

null Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Thứ hai, 20/03/2023, 08:19
Màu chữ Cỡ chữ
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều ngày 10/03/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công.

Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Công đoàn cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây gọi là CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT) là đơn vị được Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, lãnh đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh và 123 đoàn viên công đoàn của CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT có 06 Tổ Công đoàn trực thuộc với 123 công đoàn viên, có việc làm ổn định, tiền lương và thu nhập đảm bảo cuộc sống, cơ sở vật chất và điều kiện lao động được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo nhu cầu công tác.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động (VCNLĐ). Nội dung sinh hoạt và hoạt động của CĐCS được triển khai kịp thời đến các Tổ Công đoàn và đoàn viên, gắn với hoạt động chuyên môn đã mang lại hiệu quả cho phong trào thi đua. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phối hợp với lãnh đạo cơ quan bố trí, sắp xếp VCNLĐ, bổ nhiệm viên chức trẻ, có năng lực giữ các vị trí quan trọng, ... Qua đó, nhiệm kỳ 2017 – 2023, CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (đạt 100%).

Đại hội CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 xác định phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; xây dựng CĐCS vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Với tinh thần đó, Đại hội đã thảo luận, quyết nghị 07 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn, 04 chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp, 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, xây dựng 03 nội dung chương trình đột phá, bao gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động công đoàn; đẩy mạnh công tác đại diện, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động, chủ động đề xuất với thủ trưởng đơn vị quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Nước sạch & VSMTNT nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Vũ Thành Trung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 06 đồng chí (05 đồng chí là đại biểu chính thức và  01 đồng chí là đại biểu dự khuyết).

Kết thúc Đại hội, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh và lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh cùng đại diện các CĐCS trực thuộc họp rút kinh nghiệm để triển khai tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Hồng Phượng

Số lượt xem: 459

Tin đã đưa
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn