Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tăng cường giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh đến người tiêu dùng
Icon Image

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong phát triển kinh tế hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tích cực chỉ đạo các Sở, Ngành triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, qua gần 04 năm thực hiện, có 91 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP (67 sản phẩm 3 sao, 24 sản phẩm 4 sao), chủng loại đa dạng, phong phú mang thương hiệu sản xuất tại Bạc Liêu, qua đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, tăng giá trị cho các sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Những kết quả đạt được của Tiểu dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu
Icon Image

Với mục đích đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, tổ hợp tác và doanh nghiệp, trong đó, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản làm nòng cốt nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm thủy sản gặp khó khăn tại vùng triển khai Dự án; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ổn định, có hiệu quả các tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản được thành lập tại vùng triển khai tiểu dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (tiểu dự án 10); khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thủy sản tại vùng triển khai dự án thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức lại sản xuất thông qua thành lập và phát triển các tổ chức nông dân liên kết với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo liên kết chuỗi, tăng giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho tôm thương phẩm tỉnh Bạc Liêu.

Nông dân tập trung xuống giống lúa ST25 trên đất tôm - lúa
Icon Image

Từ đầu tháng 8/2022 đến nay, mưa nhiều và nguồn nước ngọt dồi dào đã tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chủ động rửa mặn, chuẩn bị cho vụ sản xuất lúa trên đất tôm - lúa. Theo Lịch thời vụ của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, khâu rửa mặn cần thực hiện ngay từ đầu mùa mưa, tức là từ tháng 7 để đảm bảo độ mặn trong ruộng ổn định ở mức dưới 1‰ khi gieo sạ. Tập trung gieo sạ trong tháng 9 để thu hoạch vào tháng 12 đến trước Tết Nguyên đán.

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu
Icon Image

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”.

Hội nghị trực tuyến sơ kết chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022
Icon Image

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn