Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Kiểm tra, khảo sát các điểm tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu
Icon Image

Để có cơ sở xây dựng phương án di dời, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng di dời của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Dự án) vào các điểm tái định cư đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát các điểm tái định cư đã hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án do đồng chí Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (Tổ trưởng Tổ Khảo sát) làm Trưởng đoàn.

Giải pháp quản lý trong nuôi trồng thủy sản thời điểm giao mùa năm 2022
Icon Image

Nhằm giúp nông dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chủ động trong sản xuất, hạn chế rủi ro và tăng hiệu quả kinh tế; các cơ quan  chuyên môn và ngành chức năng ở địa phương chủ động trong công tác chỉ đạo sản xuất. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 369/SNN-CCTS về việc khuyến cáo giải pháp quản lý sản xuất nuôi trồng thủy sản trong thời điểm giao mùa./.

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu
Icon Image

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”.

Tập huấn chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước
Icon Image

Nhằm góp phần năng cao công tác cải cách hành chính của tỉnh Bạc Liêu, hướng đến một nền hành chính hiện đại, từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn “Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng tỉnh Bạc Liêu” cho đại diện của 10 tổ chức và 90 cá nhân là lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân huyện Phước Long.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn