Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tăng cường giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh đến người tiêu dùng
Icon Image

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong phát triển kinh tế hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tích cực chỉ đạo các Sở, Ngành triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, qua gần 04 năm thực hiện, có 91 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP (67 sản phẩm 3 sao, 24 sản phẩm 4 sao), chủng loại đa dạng, phong phú mang thương hiệu sản xuất tại Bạc Liêu, qua đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, tăng giá trị cho các sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Icon Image

Ngày 05 tháng 8 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Hội nghị.

Thành lập Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Nông nghiệp – Thủy sản Phước Long
Icon Image

Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư của toàn ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, mô hình sản xuất lúa – tôm đã khẳng định được hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhâp và cải thiện đời sống của đa số nông dân trên địa bàn huyện Phước Long nói chung và xã Phước Long nói riêng. Tuy nhiên mô hình sản xuất lúa - tôm vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, hiệu quả và lợi thế của địa phương, các hộ sản xuất vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức như: Sản xuất chưa đồng loạt, các dịch vụ đầu vào và tiêu thụ đầu ra sản phẩm với chất lượng và giá cả không ổn định, sản phẩm có sự chênh lệch, thiếu đồng nhất về chất lượng, thiếu vốn sản xuất và việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế.

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bạc Liêu
Icon Image

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc “Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu”.

Hội nghị trực tuyến sơ kết chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022
Icon Image

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn