Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thủy sản
Tập huấn quản lý chất lượng nước và phòng trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản (16/10/2020)
Icon Image

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu mở lớp tập huấn “ Quản lý chất lượng nước và phòng trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản” cho 50 đại biểu là chủ hộ nuôi tôm trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Một số khuyến cáo trong nuôi tôm nước lợ các tháng cuối năm 2020 (16/10/2020)
Icon Image

Trong giai đoạn chuyển mùa là thời điểm người nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn do thời tiết thay đổi, các yếu tố thủy lý, thủy hóa, môi trường ao nuôi thay đổi theo chiều hướng xấu, động vật thủy sản trong điều kiện thời tiết xấu và sức đề kháng yếu dễ mẫn cảm với mầm bệnh. Vì vậy, người nuôi cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn hán và xâm nhập mặn. Một số khuyến cáo đối với tôm nuôi nước lợ như sau:

485/485 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên được cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia (05/10/2020)
Icon Image

Cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia “Vnfishbase” là một trong những phầm mềm dữ liệu thuộc Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện (Hiện nay có 02 cơ sở dữ liệu đang được xây dựng, hướng dẫn và phân quyền cập nhật, khai thác đồng bộ cho các địa phương thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản gồm: Phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá Vnfishbase; phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản).

Thành tựu 03 năm (2018-2020) phát triển kinh tế tư nhân (30/09/2020)
Icon Image

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 22-CTr/TU ngày 30/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình số 22-CTr/TU ngày 30/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, kết quả sau 03 năm thực hiện như sau:

Những khó khăn trong công tác chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bằng nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (30/09/2020)
Icon Image

Một trong những giải pháp để hướng tới việc khai thác thác thủy sản bền vững là tuyên truyền chuyển đổi nghề cho bà con ngư dân khai thác thủy sản ven bờ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà hiện nay việc chuyển đổi nghề này còn gặp nhiều khó khăn.

Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 9 năm 2020 (28/09/2020)
Icon Image

Trong tháng 9 năm 2020, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.516,45 triệu con (giảm 107,66 triệu con so với tháng trước và giảm 63,78 triệu con so với cùng kỳ năm 2019) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 700,81 triệu con (giảm 82,59 triệu con so với tháng trước và tăng 154,87 triệu con so với cùng kỳ năm 2019); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 823,99 triệu con, nhập tỉnh 692,46 triệu con với 65 xe trình trạm (giảm 08 xe so với tháng trước và tăng 02 xe so với cùng kỳ năm 2019); cấp 1.636 giấy kiểm dịch (tăng 60 giấy so với tháng trước và tăng 302 giấy so với cùng kỳ năm 2019); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 9 năm 2020 (28/09/2020)
Icon Image

Trong tháng 9 năm 2020, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh là 2.443 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 174,52 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 1.617,48 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 651 ha), tăng 838 ha so với tháng trước và tăng 539 ha so với cùng kỳ năm 2019, nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 20.843 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 1.403,28 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 10.178,72 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 9.261 ha) giảm 561 ha so cùng kỳ năm 2019.

Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 8 năm 2020 (31/08/2020)
Icon Image

Trong tháng 8 năm 2020, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 1.605 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 438,76 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 1.020,24 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 146 ha), tăng 747 ha so với tháng trước và giảm 1.066 ha so với cùng kỳ năm 2019, nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 18.400 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 1.228,76 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 7.813,24 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 9.358 ha) giảm 1.100 ha so cùng kỳ năm 2019.

Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 8 năm 2020 (31/08/2020)
Icon Image

Trong tháng 8 năm 2020, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.624,11 triệu con (tăng 409,21 triệu con so với tháng trước và tăng 79,99 triệu con so với cùng kỳ năm 2019) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 783,40 triệu con (tăng 249,48 triệu con so với tháng trước và tăng 190,57 triệu con so với cùng kỳ năm 2019); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 808,14 triệu con, nhập tỉnh 815,97 triệu con với 73 xe trình trạm (tăng 25 xe so với tháng trước và tăng 09 xe so với cùng kỳ năm 2019); cấp 1.576 giấy kiểm dịch (tăng 491 giấy so với tháng trước và tăng 91 giấy so với cùng kỳ năm 2019); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

Công tác khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 (23/07/2020)
Icon Image

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy không có mưa bão nhưng đôi lúc trên biển có sóng to, gió giật mạnh, bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá một số mặt hàng thủy hải sản giảm sâu dẫn đến tàu tạm ngưng hoạt động và một số nghề hiệu quả khai thác giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng sản lượng khai thác vẫn đạt so với kế hoạch đề ra.

© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn