Chào mừng các bạn đến với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
4
4
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
2 Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn. Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
4 Chỉ định là tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây trồng công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
5 Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, giống cây trồng công nghiệp và cây ăn quả lâu năm ( đối với Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
6 Chỉ định là tổ chức chứng nhận qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Viêt GAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trong phạm vi 01 tỉnh). Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
7 Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức chứng nhận) Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
8 Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ) Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
9 Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP. Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
10 Tiếp nhận công bố hợp qui chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón. Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
11 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương (quảng cáo trên báo chí của địa phương) Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
12 Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa). Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
13 Chứng nhận lại đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
14 Cấp thẻ xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa). Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
15 Đổi thẻ xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa). Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
16 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (Thủ tục do Bộ Nông nghiệp và PTNT mới ban hành). Bảo vệ thực vât Chi cục Bảo vệ thực vật
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới Khai thác và BVNL thuỷ san Chi cục Khai thác và BVNL thuỷ san
18 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá tạm thời Khai thác và BVNL thuỷ san Chi cục Khai thác và BVNL thuỷ san
19 Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Khai thác và BVNL thuỷ san Chi cục Khai thác và BVNL thuỷ san
20 Cấp giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán. Khai thác và BVNL thuỷ san Chi cục Khai thác và BVNL thuỷ san
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối92 thủ tục