Chào mừng các bạn đến với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
5
6
9
9

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA SỞ

 

                         

 

I- Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở:

  

        Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

I. Ông: LƯƠNG NGỌC LÂN 
1. Tiểu sử tóm tắt:
- Năm sinh: 1959
- Quê quán: Xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
- Trú quán: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thủy lợi; Cử nhân Lý luận chính trị; Cao cấp Quản lý nhà nước; Ngoại ngữ chứng chỉ C, Tin học chứng chỉ B.
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Sở; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.
- Số ĐT: 02913. 823936; DĐ: 0913.892196; Email: luongngoclan1959@gmail.com.
- Quá trình công tác:
+ 8/1981- 7/1991: Cán bộ Kỹ thuật, PTP Quy hoạch Thủy nông và TP Quản lý kỹ thuật, Sở Thủy lợi tỉnh Minh Hải.
+ 8/1991- 12/1994: Giám đốc Ban Quản lý, Sở Thủy lợi tỉnh Minh Hải.
+ 01/1995- 02/1996: Phó Giám đốc Sở Thủy lợi tỉnh Minh Hải.
+ 3/1996 - 12/1996: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Minh Hải.
+ 01/1997 - 7/2004: Phó Bí Thư Đảng ủy Sở; Bí Thư Đảng ủy Sở; UVBCH Đảng ủy Khối; UVBCH Tỉnh ủy (2000-2005); Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI; Phó Giám Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.
+ 8/2004 - 3/2008: Bí Thư Đảng ủy Sở; UVBCH Đảng ủy Khối (2000-2005 và 2005-2010); UVBCH Tỉnh ủy (2000-2005 và 2005-2010); Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII (2004-2009); Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu;
+ 4/2008 - 12/ 2010: Bí thư Đảng ủy Sở (2005-2010 và 2010-2015); UVBCH Đảng ủy Khối (2005-2010); UVBCH Tỉnh ủy (2005-2010); Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII (2004-2009); Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu (do nhập 2 Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Thủy sản thành Sở Nông nghiệp và PTNT);
+ Từ tháng 01 năm 2011 đến nay: Bí Thư Đảng ủy Sở; UVBTV Tỉnh ủy khóa 14-15 (2010-2015; 2015-2020); Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu;
2. Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung và lãnh đạo toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý mọi hoạt động của Sở theo chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT). Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng Đảng; tổ chức bộ máy và cán bộ; kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng; kỷ luật; đối ngoại và hợp tác kinh tế; tài chính Ngành. Phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch, Tài chính.
II. Ông: TRỊNH HOÀI THANH  
1. Tiểu sử tóm tắt:
- Năm sinh: 1960          
- Quê quán: Xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
- Nơi thường trú: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông học; Cử nhân Lý luận chính trị; Cao cấp Quản lý nhà nước; Ngoại ngữ chứng chỉ B, Tin học chứng chỉ B.
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.
- Số ĐT: 02913. 825247; DĐ: 0913.861227; Email: thanh0913861227@gmail.com
- Quá trình công tác:
+ 12/1977 - 8/1978: Phụ trách Thủy lợi-Nông nghiệp tại xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Minh Hải.
+ 8/1978 - 7/1983: Học Trường Trung học Kỹ thuật nông nghiệp Minh Hải.   
+ 7/1983 - 5/1991: Nhân viên Phòng Nông nghiệp và nhân viên Công ty dịch vụ Kỹ thuật giống cây trồng huyện Hồng Dân.
+ 6/1991 - 12/1996: Nhân viên Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hồng Dân, Chi cục Bảo vệ thực vật Minh Hải.
+ 01/1997 - 12/1999: Kỹ thuật viên Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hồng Dân, Chi cục Bảo vệ thực vật Bạc Liêu.
+ 01/2000 - 9/2003: PTP, TP Nông nghiệp huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.
+ 10/2003 - 6/2004: UVBTV Huyện ủy, TP Nông nghiệp huyện Hồng Dân.
+ 7/2004 - 12/2005: UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân.
+ 01/2006 - 12/2010: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Dân.
+ 01/2011- nay: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu; tháng 5/2015 là UVBTV Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở (nhiệm kỳ 2015-2020).
2. Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực thanh tra, pháp chế; trồng trọt và bảo vệ thực vật; bảo vệ và phát triển rừng; đào tạo nghề; phát triển nông thôn. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công. Phụ trách Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm Giống nông nghiệp; Ban Quản lý Vườn chim.
III. Bà: PHAN THỊ THU OANH
1. Tiểu sử tóm tắt:
- Năm sinh: 1969          
- Quê quán: Xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Nơi thường trú: Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Trình độ chuyên môn: Đại học Nuôi trồng thủy sản; Cao cấp Lý luận chính trị; Cao cấp Quản lý nhà nước; Ngoại ngữ chứng chỉ B, Tin học chứng chỉ A.
- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.
- Số ĐT: 2913.959063; DĐ: 0989.102126; Email: thuoanhsnnbl@gmail.com
- Quá trình công tác:
+ 11/1991 - 7/1994: Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II.
+ 8/1994 - 01/1997: Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Tôm - Artemia thuộc Trại tôm Đại học Cần Thơ (xã Hiệp Thành, tỉnh Bạc Liêu)
+ 02/1997- 8/1998: Cán bộ Kỹ thuật Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.
+ 9/1998 - 7/1999: PTP Kỹ thuật, PTP Kế hoạch- Đầu tư, PTP Phòng Kinh tế -Kế hoạch, Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu.
+ 8/1999- 3/2008: UVBCH Đảng bộ Sở, TP Quản lý thủy sản, TP Tổ chức hành chính, Chánh văn phòng Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu.
+ 4/2008- 12/2010: Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở, UVBCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.
+ 01/2011 - nay: UVBCH Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.
2. Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Thủy sản; khoa học, công nghệ và môi trường; chăn nuôi - thú y; khuyến nông; quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; cải cách hành chính; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Ngành. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công. Phụ trách Văn phòng Sở; các đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trung tâm Khuyến nông.
IV. Ông: LÊ HOÀNG TÙNG
1. Tiểu sử tóm tắt:
- Năm sinh: 1969
- Quê quán: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Trú quán: Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị; Chuyên viên chính Quản lý nhà nước; Ngoại ngữ chứng chỉ B, Tin học chứng chỉ A.
- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.
- Số ĐT: 02913.959062; DĐ: 0918.934562; Email: hoangletungbl@gmail.com
- Quá trình công tác:
+ 5/1992 - 6/1996: Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý công trình, Sở Thủy lợi tỉnh Minh Hải.
+ 7/1996 -12/1996: Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Minh Hải.
+ 01/1997 - 10/2005: Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.
+ 11/2005 - 3/2010: TP. Kế hoạch Kỹ thuật Ban Quản lý dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu
+ 4/2010 - 9/2016: Phó Giám đốc, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.
+ 10/2016 - nay: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu.                                           
2. Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Xây dựng công trình; thủy lợi; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công. Phụ trách Phòng Quản lý xây dựng công trình và các đơn vị trực thuộc gồm: Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn./.
 
II- Chức năng, nhiệm vụ và thủ trưởng các phòng của Sở :
1. Văn phòng Sở: là phòng tham mưu tổng hợp của Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác pháp luật, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kế toán, vật giá, kinh phí hoạt động trong phạm vi quản lý của Sở; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung của cơ quan Sở; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Sở.
* Lãnh đạo Văn phòng Sở:
         
- Ông Trần Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng Sở
ĐT Di động: 0918.246081
 
2. Phòng Tổ chức Cán bộ: là phòng tham mưu tổng hợp của Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
* Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ:
 
- Bà Phạm Thị Xuân Hạnh, Phó Trưởng phòng TCCB Sở
Số ĐT: 0291. 3823939, ĐT Di động: 0918. 827242 
 
3. Phòng Kế hoạch, tài chính: là phòng tham mưu tổng hợp của Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê, đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.  Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác khoa học, công nghệ và môi trường chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
* Lãnh đạo Phòng Kế hoạch, Tài chính:
- Ông Phạm Văn Mười, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính
Số ĐT: 0291. 3823937, ĐT Di động: 0919. 103207
- Ông Lâm Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính
Số ĐT: 0291. 3823937, ĐT Di động: 0169 64045100
 - Ông Lâm Ngọc Bửu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính
                Số ĐT : 0908. 835368
 
        4. Phòng Quản lý xây dựng công trình: là phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở; giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
* Lãnh đạo Phòng Quản lý xây dựng công trình:
- Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình
Số ĐT: 0291. 3828629, ĐT Di động: 0916. 650999
- Ông Nguyễn Thành Nguyên, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình
 Số ĐT: 0291. 3828629, ĐT Di động: 0913.648527
 
            5. Thanh tra Sở: là phòng thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thực thi nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành nhằm đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ luật quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
* Lãnh đạo
- Ông Hà Văn Buôl, Chánh Thanh tra Sở
Số ĐT: 0291. 3825423, ĐT Di động: 0938.778181
 
- Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh Thanh tra Sở
Số ĐT: 0291. 3825407, ĐT Di động: 0913.730429
                 
- Ông Tăng Hồng Siêu, Phó Chánh Thanh tra
             ĐT Di động: 0919.646195