Chào mừng các bạn đến với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
3
5
1
2

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

* * *

 

 

    1. Chi cục Nuôi trồng Thủy sản  - ĐT: 0781 3949979 - Fax: 0781. 3826484

 

    2. Chi cục Phát triển nông thôn - ĐT (Fax) : 0781. 3955479

 

    3. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản - 0781. 3957366 - Fax: 0781. 3957619

 

    4. Chi cục Bảo vệ Thực vật - ĐT: 0781. 3824455 - Fax: 0781. 3826834

 

    5. Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản - ĐT: 0781. 3824001 - Fax: 0781. 3825196

 

    6. Chi cục Thủy lợi - ĐT: 0781. 3822477 - Fax: 0781. 3823317

 

    7. Chi cục Thú y - ĐT (Fax): 0781. 3822344 

 

    8. Chi cục Kiểm lâm - ĐT (Fax): 0781. 3829300

 

    9. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư - ĐT: 0781.3949007

 

    10. Trung tâm giống Nông nghiệp - Thủy sản - ĐT: 0781. 3880164 - Fax: 0781. 3880572

 

    11. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn - ĐT: 0781. 3822601 - Fax: 0781. 3780139

 

    12. Trung tâm Quản lý khai thác Công trình Thủy lợi - ĐT (Fax): 0781. 3825212 

 

    13. Ban quản lý Vườn chim - ĐT (Fax): 0781. 835991

 

    14. Ban quản lý Dự án - ĐT: 0781. 3822739 - Fax: 0781. 3826683