Chào mừng các bạn đến với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
1
6
2

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU

* * *

 

 

1. Chi cục Thủy sản  - ĐT: 0291 3949979 - Fax: 0291. 3826484

       Ông Pham Hoàng Giang, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 791673, Email: phamhoanggiang0304@yahoo.com.vn

   

2. Chi cục Phát triển nông thôn - ĐT (Fax) : 0291. 3955479

      Ông  Nguyễn Văn Út, Chi cục trưởng, SĐT: 0949 409041, Email: nongthonbaclieu@gmail.com

   

3. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm  sản và Thủy sản - 0291.3957366 - Fax: 0291. 3957619

        Ông Lâm Hồng Khánh, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 892041, Email: chicucjqlcl@yhaoo.com.vn

   

4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật - ĐT: 0291. 3824455 - Fax: 0291.3826834

        Ông Trần Văn Na, Chi cục trưởng, SĐT: 0919 059921, Email: ccbvtvbaclieu@gmail.com

      

5. Chi cục Thủy lợi - ĐT: 0291. 3822477 - Fax: 0291. 3823317

        Ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 990277, Email: chicucthuyloibaclieu@yahoo.com.vn

   

6. Chi cục Chăn nuôi và Thú y - ĐT (Fax): 0291. 3822344 

          Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chi cục trưởng phụ trách, SĐT: 0913 136834. 

   

7. Chi cục Kiểm lâm - ĐT (Fax): 0291. 3829300

         Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng, SĐT: 0913 892290, Email: vanphucbl@gmail.com

   

8. Trung tâm Khuyến nông - ĐT: 0291.3949007

         Ông Huỳnh Quốc Khởi, Giám đốc, SĐT: 0913 990259, Email: huynhquockhoi22@gmail.com

   

9. Trung tâm giống Nông nghiệp - ĐT: 0291. 3880164 - Fax: 0291. 3880572

         Ông Phan Văn Liêm, Giám đốc, SĐT: 0918 453305, Email: ttgiongnnts@yhaoo.com.vn

   

10. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn - ĐT: 0291. 3822601 - Fax: 0291. 3780139

         Ông Trương Quốc Quang, Giám đốc, SĐT: 0913 025998, Email: truongquangkl@gmail.com

   

11. Ban quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bảo cho tàu cá tỉnh 

        Ông Hồng Văn Thưởng, Giám đốc, SĐT: 0947.891813 Email: l

   

12. Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ ven biển  - ĐT (Fax): 0291. 835991

        Ông Trần Bình Lộc, Giám đốc, SĐT: 0913 174191, Email: bqlvcbl@gmail.com