Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi mới ban hành thuộc thẩm quyền giải...
Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.
Nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an...
Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Nhằm cải tạo lại đàn gà giống bố mẹ thuần chủng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, định hướng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hướng tới ngành chăn nuôi an toàn, cho năng suất...
Trong sản xuất lúa, khâu gieo cấy là một trong những khâu tốn nhiều công lao động và nặng nhọc nhất. Đây cũng là khâu quan trọng quyết định sự phát triển và năng suất của cây lúa, tuy nhiên việc áp...
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 198/TB-SNN về việc điều tiết nước 15 ngày đầu tháng 10 năm 2020./.
Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 28/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2019 (lần: 16).
Đối tượng quan trắc là nước mặt của một số kênh cấp và nước ao nuôi đại diện, cụ thể:
Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 27/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu...
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 31/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2019 (lần: 18).
Ngày 07 tháng 11 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 42/TB-CCTS về kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2019 (lần 22).
Ngày 07 tháng 11 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 41/TB-CCTS về việc Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc...
Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 45/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2019 (Lần...
Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 40/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu...
Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 38/TB-CCTS về Kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm năm 2019 (Lần...
© SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823826. Fax: 02913.823944  Email: snnptnt@baclieu.gov.vn