LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
9
2
5
Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam Thứ Tư, 02/11/2016, 14:15

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

Bộ luật này gồm có 26 Chương 689 Điều quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực./.

Nội dung chi tiết Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Nguyễn Chuyền


Số lượt người xem: 2890 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày