LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
0
8
9
Bản tin ngành Thứ Hai, 30/03/2020, 09:00

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực ngành nông nghiệp đến năm 2025

Tính đến 31 tháng 12 năm 2019, tổng số Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là 120 HTX, tổng số thành viên 6.402 người, vốn điều lệ đăng ký 85.983 triệu đồng (trong đó: 52 HTX trồng trọt; 33 HTX nuôi thủy sản; 29 HTX nông nghiệp tổng hợp; 06 HTX chăn nuôi). Số HTX đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là 119 HTX. Bên cạnh đó, Triển khai Đề án phát triển 1.500 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh và đề án thí điểm theo Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ xây dựng một số mô hình HTX hoạt động có hiệu quả như: HTX Artemia, HTX Đồng Tiến (lĩnh vực thủy sản), HTX Vĩnh Cường (lĩnh vực trồng trọt).

 

Trong năm 2019, thành lập mới 13 Tổ hợp tác (THT) nâng số THT toàn tỉnh lên 612 THT thuộc lĩnh vực nông nghiệp (198 THT trồng trọt, 281 THT nuôi trồng thủy sản, 15 THT khai thác hải sản trên biển (với 85 tàu là thành viên), 52 THT chăn nuôi, 46 THT tưới tiêu, 20 THT tổng hợp) hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của THT với 12.687 thành viên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã huy động các nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, cụ thể:
        
        Đoàn cán bộ tỉnh đến thăm khu nuôi tôm của HTX Tiền Phong. Ảnh: Quốc Cường
 
Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực:Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp Liên minh HTX tỉnh, Trường Đại học Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, … tổ chức 6 lớp đào tạo, tập huấn cho 190 lượt người tham dự.
Về hỗ trợ ưu đãi tín dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép tuyên truyền đến các  HTX và nông dân biết về những ưu đãi, điều kiện, thủ tục, định mức, lãi suất vay, đặc biệt là cho vay theo dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến cuối năm 2019 hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã giải ngân cho HTX vay với tổng dư nợ 7.041 triệu đồng, nợ xấu là 450 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 6,39% tổng dư nợ.
Về tiếp thị và mở rộng thị trường:Hỗ trợ HTX Thành Đạt, xã Long Điền, huyện Đông Hải tham gia đoàn tham quan học tập kinh nghiệm kết hợp tham gia hội thảo, hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP tại tỉnh Bến Tre. Đến nay, có 06 HTX được hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu sản phẩm do HTX sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ.
Về hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép từ các chương trình, dự án đã tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho nông dân (trong đó có thành viên HTX), Cụ thể như các dự án: Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững – công bằng tại Việt Nam, xây dựng mô hình cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam, xây dựng mô hình sản xuất muối chất lượng cao, mô hình nuôi Artemia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn kết ô đê bao khép kín,...; đã tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất tiên tiến (kỹ thuật nuôi tôm theo tiêu chuẩn ASC, công nghệ cao; kỹ thuật sản xuất lúa cải tiến SRI; kỹ thuật sản xuất muối chất lượng cao; kỹ thuật nuôi Artemia theo hướng công nghiệp cho năng suất cao, ổn định, hạn chế rủi ro dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…). Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức GIZ thực hiện dự án phát triển chuỗi giá trị cho các hộ sản xuất nhỏ theo định hướng thị trường (Dự án phát triển sản xuất lúa gạo khu vực Châu Á – BRIA, giai đoạn 2, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2022) với mục tiêu giúp cho nông dân trồng lúa trên địa bàn được chọn tham gia thực hiện dự án có đầy đủ kiến thức về sản xuất lúa bền vững theo tiêu chuẩn SRP. Năm 2019, đã tổ chức tập huấn cho 750 hộ nông dân sản xuất lúa là thành viên của 05 HTX (Vĩnh Cường, Thanh Sơn, Quyết Tiến, Tiên Tiến, Tiến Đạt) với tổng diện tích 2.000 ha, sản lượng được liên kết tiêu thụ 18.000 tấn với giá cao hơn thị trường 100 đồng đến 200 đồng/kg. Tổng kinh phí thực hiện dự án năm 2019 là 333 triệu đồng.
Về hỗ trợ HTX thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 18 HTX gắn với 21 cánh đồng lớn (huyện Vĩnh Lợi 5 HTX/5 cánh đồng lớn, huyện Hòa Bình 3 HTX/6 cánh đồng lớn, huyện Phước Long 6 HTX/6 cánh đồng lớn, huyện Hồng Dân 3 HTX/3 cánh đồng lớn, thị xã Giá Rai 1 HTX/1 cánh đồng lớn). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức nhiều cuộc hội nghị kết nối tạo điều kiện để doanh nghiệp và HTX gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi và tiến đến ký kết các hợp đồng hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ; có trên 40 tổ chức (công ty, doanh nghiệp, HTX như: Vĩnh Cường, HTX Thanh Sơn, HTX Thành Công, HTX Trí Phải, HTX Hữu Nghị, ...) và cá nhân (đại lý, hộ dân) tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa với diện tích 53.474 ha, sản lượng 338.254 tấn.
Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng:Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 và năm 2019 do Trung ương hỗ trợ tỉnh. Thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và kinh doanh cho 14 HTX với tổng kinh phí 3.290 triệu đồng, trong đó có 12 HTX tham gia mô hình thí điểm (theo Quyết định số 630/QĐ-UBND).
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, phát triển HTXtrong nông nghiệp cho Chi cục Phát triển nông thôn; thành lập 01 Phòng chức năng trong đơn vị là Phòng Kinh tế hợp tác và Chính sách -  Ngành nghề thực hiện nhiệm vụ tham mưu phát triển HTX trong nông nghiệp; tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển HTX nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bên cạnh những kết quả đạt được,kinh tế tập thể lĩnh vực ngành nông nghiệp còn một số khó khăn, hạn chế: Đa số cácHTXđều có quy mô sản xuất nhỏ, trình độ quản lý, điều hànhcủa Hội đồng quản trị HTX còn hạn chế về nhiều mặt (trình độ, chuyên môn, tính nhạy bén,...), nguồn lực của HTX nhỏ đã ảnh hướng đến việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của HTX,ứng dụng công nghệ cao, ...  Mặc dù Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ HTX nông nghiệp nhưng phần lớn HTX chưa tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước do nguồn lực thực hiện cơ chế, chính sách chủ yếu từ ngân sách, ...
Trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp:Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về vị trí, vai trò của Kinh tế tập thể trong nền kinh tế; Hai là, cần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng các chính sách của Nhà nước sao cho các HTX dễ tiếp cận với các nguồn lực, như: Vay vốn ngân hàng, có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX, …; Ba là, cần tổng kết, mở rộng các mô hình HTX làm ăn tốt có hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong xã hội, .../.
Kim Thêu

Số lượt người xem: 883 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày