LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
5
0
Bản tin ngành Thứ Sáu, 06/09/2019, 16:45

Phối hợp trong công tác Quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp, Đê điều trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, thủ trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quy chế Phối hợp trong công tác Quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực Lâm nghiệp, Đê điều trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, theo đó:

 

1. Chi cục Kiểm lâm
- Chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thanh tra Sở), Chi cục Thủy lợi tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; vận động các cơ quan, tổ chức và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ phát triển rừng và quản lý bảo vệ đê điều.
- Chủ động phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Thủy lợi theo định kỳ, đột xuất, tin báo, tổ chức tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ phát triển rừng và quản lý bảo vệ đê điều.
- Khi phát hiện các vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp thì cơ quan Kiểm lâm tiến hành lập hồ sơ vi phạm, tùy theo mức độ mà xử phạt vi phạm hành chính hoặc tiến hành điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Những hành vi vi phạm trên hành lang đê thì khi phát hiện, cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm chủ động ngăn chặn, báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý theo quy định pháp luật.
2. Thanh tra Sở
- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân sống ven rừng và hộ nhận khoán đất lâm nghiệp ý thức tốt trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ đê điều.
- Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về chức năng xử lý của Thanh tra, Thanh tra Sở chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.
- Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi thực hiện việc ngăn chặn, xử lý các hành vi như:Lấn chiếm đất rừng; khai thác, xây dựng các công trình trái phép trên đất rừng phòng hộ ven biển và đất thuộc phạm vi hành lang Đê.
3. Chi cục Thủy lợi
-  Phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Kiểm lâm, trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi người dân sống ven rừng và hộ nhận khoán đất lâm nghiệp ý thức tốt trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ Đê điều.
- Chủ động phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Kiểm lâm theo định kỳ, đột xuất, tin báo, tổ chức tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ phát triển rừng và quản lý bảo vệ Đê điều.
-  Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm hành chính khu vực hành lang đê biển Đông.
- Thống kê thực trạng số hộ, diện tích đất, công trình vi phạm hành lang đê thuộc phạm vị vị trí đơn vị quản lý; Chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương nơi có rừng phòng hộ, xây dựng phương án xử lý, di dời để thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về đê điều theo quy định của pháp luật hiện hành./.
Nguyễn Chuyền
 

Số lượt người xem: 511 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày