SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
3
5
7
Bản tin ngành Thứ Tư, 31/12/2014, 13:50

Những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện tại 50/50 xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có 13 xã điểm, thuộc địa bàn 7 huyện, thành phố (trong đó có huyện Phước Long được Trung ương chọn làm huyện điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn).

 

          

 

 

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) theo đúng hướng dẫn của Trung ương và có giải pháp, bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, huy động nhiều nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, tính đến tháng 10/2014, đã có 02 xã được công nhận xã nông thôn mới (đạt 19/19 tiêu chí), về đích trước thời hạn hơn một năm; phấn đấu đến cuối năm 2014 toàn tỉnh có 09 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 05 đạt từ 15 - 18/19 tiêu chí, 24 đạt từ 10 – 14/19 tiêu chí, 12 xã đạt từ 05 – 09/19 tiêu chí. Kế hoạch đến cuối năm 2015, tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung toàn lực chỉ đạo huyện Phước Long và các xã điểm, với mục tiêu có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 28% số xã của tỉnh) và huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện. Trong quá trình thực hiện có những mặt thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cụ thể như sau:

 

Về thuận lợi

 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới.

 

- Hệ thống quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình đã được thành lập từ tỉnh đến cơ sở và luôn được củng cố, kiện toàn với 4.885 thành viên (cấp tỉnh 48 thành viên, 07 huyện, thành phố có 325 thành viên, 50 xã có 1.455 thành viên421 ấp có 3.057 thành viên). Công tác triển khai lập quy hoạch, xây dựng đề án xã theo tiêu chí nông thôn mới được triển khai thực hiện cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

 

- Các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã tranh thủ vốn từ các Chương trình, dự án lồng ghép đầu tư vào khu vực nông thôn phát huy được hiệu quả. Các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng hướng dẫn của Trung ương, lấy việc xây dựng hộ gia đình nông thôn mới làm hạt nhân, chọn những tiêu chí dễ, tiêu chí ít vốn đầu tư để thực hiện trước, tiêu chí khó làm sau. Bước đầu đã có những mô hình, cách làm phù hợp trong triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

- Nhiều công trình kết cấu hạ tầng (về thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa, chợ nông thôn và xây dựng nhà ở dân cư, v, v, …) phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh khu vực nông thôn được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng vốn đầu tư 4.351,171 tỷ đồng (trong đó vốn trực tiếp từ Chương trình 88,822 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình, dự án 866,901 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và vốn SXKT 474,655 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 526,479 tỷ đồng, vốn dân 488,278 tỷ đồng và vốn tín dụng 1.906,036 tỷ đồng) đã góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

Về khó khăn

 

Xây dựng nông thôn mới dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, trong khi sản xuất nông nghiệp của Bạc Liêu có điểm xuất phát thấp, phát triển chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, nhất là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; việc chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản còn chậm; chưa phát huy tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; dịch vụ, ngành nghề nông thôn phát triển chưa đa dạng, quy mô nhỏ, ngành hàng phân tán, sử dụng nhiều công lao động, hiệu quả đầu tư thấp; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn và quá trình đô thị hóa nông thôn còn chậm.

 

- Việc thực hiện lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu khác hiệu quả chưa cao, do đầu tư dàn trải, mang tính chấp vá đối với kết cấu hạ tầng ở khu vực nông thôn, nhất là các công trình giao thông nông thôn. Qui mô xã lớn, dân cư thưa thớt, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nền địa chất yếu, doanh nghiệp lớn không nhiều, vốn ngân sách hạn hẹp, v, v, ... nên việc huy động các nguồn lực gặp khó khăn (do thực tế nông thôn có kết cấu hạ tầng yếu kém, trình độ của lực lượng lao động thấp, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, nên chưa khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư).

 

- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa có đội ngũ xây dựng nông thôn mới chuyên nghiệp, trình độ năng lực cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều lúng túng khi triển khai thực hiện.

- Tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp, chất thải đô thị, chất thải do sinh hoạt của con người, chất thải chăn nuôi không được ngăn chặn và xử lý; hệ thống hạ tầng cấp, thoát nước chưa đồng bộ và đầu tư đúng mức.

 

- Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người dân nông thôn còn thấp; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội còn nhiều bất cập, nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết triệt để, nhất là những khiếu kiện về đất đai; thiếu việc làm, thu nhập thấp, khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày một gia tăng, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer.

 

- Một số chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được ban hành khá đồng bộ, kịp thời, hợp lòng dân nhưng lại chậm được triển khai thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn hiệu quả chưa cao./.

    

 Phạm Văn Mười


Số lượt người xem: 28382 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày