SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
1
6
2
9
Bản tin ngành Thứ Sáu, 31/07/2020, 14:10

Kinh tế tuần hoàn, thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển trong thời gian tới

Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế gồm có các hoạt động thiết kế, sản xuất cùng với dịch vụ nhằm mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại trừ những tác động tiêu cực đến môi trường. Trong giai đoạn hiện nay, phát triển kinh tế tuần hoàn được ưu tiên lựa chọn để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

 

Kinh tế tuần hoàn quan tâm đến vấn đề sử dụng tài nguyên tiết kiệm trong bối cảnh khan hiếm tài nguyên như hiện nay, thông qua việc tái sử dụng, tái chế thay vì tạo ra lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đây là một chu trình sản xuất khép kín, các chất thải trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm tác động tiêu cực đến môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người.
         
             Kiểm tra thể tích lắng của Biofloc trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng    Ảnh minh họa (nguồn internet)
 
Đến nay, các quốc gia: Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, ... đã thực hiện thành công mô hình kinh tế tuần hoàn, do đó Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các nước đi trước và phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Bên cạnh đó, nước ta đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc chuyển đổi mô hình từ “kinh tế tuyến tính” (mô hình kinh tế truyền thống mà sản phẩm và phần còn lại của sản phẩm thường bị vứt bỏ sau tiêu thụ) sang “kinh tế tuần hoàn” sẽ góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Hiện nay, nước ta có một số mô hình kinh tế tuần hoàn đã mang lại hiệu quả nhất định như: Mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, …; mô hình chế biến phụ phẩm thủy sản (vỏ tôm, đầu tôm) tạo ra Chitosan, … Tại tỉnh Bạc Liêu có mô hình Ứng dụng công nghệ Biofloctrong nuôi trồng thủy sản(với hệ thống ao nuôi liên hoàn, tái sử dụng nguồn nước thảisau khi xử lý nên môi trường ít ô nhiễm), công nghệ này hoạt động theo nguyên lý duy trì tỷ lệ Cácbon:Ni tơ hợp lý, tạo điều kiện cho vi khuẩn dị dưỡng phát triển và sử dụng chất thải từ tôm, thức ăn dư thừa tạo thành sinh khối vi khuẩn (hạt Biofloc) làm thức ăn cho tôm, cặn bả sau xiphon được tách chiết qua hệ thống lắng, lọc sử dụng tạo ra khí Biogas phục vụ sinh hoạt.
Việc thực hiện theo mô hình kinh tế tuần hoàn là một cơ hội lớn để thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh khan hiếm tài nguyên, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đáp ứng mục tiêu của Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Đồng thời, đây cũng là tiền đề góp phần bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững, cũng như làm giảm tốc độ “suy giảm” tài nguyên, gìn giữ những gì còn lại đáp ứng nhu cầu của thế hệ mai sau; nâng cao nhận thức của người dân về tái sử dụng, tái chế chất thải, hạn chế tiêu dùng các mặt hàng sử dụng một lần không cần thiết; hướng đến nền kinh tế các bon thấp.
Để phát triển kinh tế tuần hoàn có hiệu quả, cần tổ chức thực hiện một số giải pháp sau đây:
- Xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến phát triển kinh tế tuần hoàn, nhằm tạo hành lang pháp lý cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu phát thải ra môi trường.
- Có cơ chế rõ ràng, tạo động lực thúc đẩy khuyến khích doanh nghiệp, người dân, nhất là khu vực tư nhân đầu tư thực hiện phát triển các lĩnh vực thuộc kinh tế tuần hoàn, xác lập rõ vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn.
- Trên cơ sở các ngành, lĩnh vực và địa phương đã và đang triển khai các mô hình kinh tế gần với cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn, từ đó nghiên cứu, bổ sung, tổ chức thực hiện thí điểm với giải pháp phù hợp và đề xuất triển khai nhân rộng.
- Tổng kết, đánh giá những mô hình phát triển đã có đối với các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ gần với kinh tế tuần hoàn làm cơ sở để phát triển theo những tiêu chí của kinh tế tuần hoàn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tuần hoàn, về bảo vệ môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các cấp học. Tăng cường công tác kiểm soát môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xử lý cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn.
- Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hạn chế áp dụng công nghệ lạc hậu, máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên.
- Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên.
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (Chương trình REDD+) trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện công tác phối hợp, liên kết và tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển kinh tế tuần hoàn, kể cả công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với các tỉnh, thành phố, các Viện, Trường, cơ quan Trung ương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, sự tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực hoạt động thiết kế, sản xuất đến tái sử dụng, tái chế chất thải trong các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp./.

 

Lâm Văn Thắng


Số lượt người xem: 275 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày