Chào mừng các bạn đến với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
7
8
2
3
3

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Ban Chỉ đạo Điều tiết nước tỉnh Bạc Liêu ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐĐTN về việc điều tiết nước 15 ngày cuối tháng 01 năm 2019.

Kết quả thực hiện năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 25.469,72 triệu con (tăng 2.073,10 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 11.378,14 triệu con (tăng 1.531,06 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm sú qua kiểm dịch 2.662,71 triệu con (tăng 30,28 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng Nauplius qua kiểm dịch 11.102,63 triệu con (tăng 318,38 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm càng xanh qua kiểm dịch 294,24 triệu con (tăng 195,65 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 11.988,89 triệu con, nhập tỉnh 13.480,83 triệu con với 1.457 xe trình trạm (tăng 271 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 21.459 giấy kiểm dịch (tăng 97 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Năm 2018, diện tích thả giống tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 21.988 ha (trong đó tôm thẻ siêu thâm canh 274 ha, tôm sú thâm canh, bán thâm canh 12.885 ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 8.829 ha) tăng 806 ha so cùng kỳ năm 2017.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1851/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.

Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bố trí dân cư
Triển khai thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.
  Đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới
  Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với vùng sản xuất hàng hóa
  Hỗ trợ diêm dân tiêu thụ muối vụ mùa 2014 – 2015
  Tình hình sản xuất muối mùa vụ 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
  Kiểm tra công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018
Ngày 03 tháng 01 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2018 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì.
  Hội thảo Quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ lúa Đông Xuân 2018 – 2019
  Tập huấn triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về các vấn đề chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
  Hội thảo tọa đàm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất vụ lúa Đông Xuân năm 2018 – 2019
  Hội thảo tọa đàm: Quản lý dịch hại lúa Thu Đông giai đoạn đòng trổ
Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
  Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  Kế hoạch phát triển nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản năm 2019
  Văn hóa công vụ
  Quy định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
  Quy chế quản lý Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 12 năm 2018
Thực hiện Thông tư số 45/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 12 năm 2018 cụ thể như sau:
  Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019  (07/01)
  Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 11 năm 2018  (14/12)
  Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 10 năm 2018  (15/11)
  Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 9 năm 2018  (30/10)
  Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất  (30/10)
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống năm 2018
Kết quả thực hiện năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 25.469,72 triệu con (tăng 2.073,10 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 11.378,14 triệu con (tăng 1.531,06 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm sú qua kiểm dịch 2.662,71 triệu con (tăng 30,28 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng Nauplius qua kiểm dịch 11.102,63 triệu con (tăng 318,38 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm càng xanh qua kiểm dịch 294,24 triệu con (tăng 195,65 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 11.988,89 triệu con, nhập tỉnh 13.480,83 triệu con với 1.457 xe trình trạm (tăng 271 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 21.459 giấy kiểm dịch (tăng 97 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
  Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh năm 2018
  Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 12 năm 2018
  Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 12 năm 2018
  Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 11 năm 2018
Kết quả triển khai tháng sát trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 106 /KH-SNN ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai tháng vệ sinh, sát trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi ở những xã, ấp có mật độ chăn nuôi nhiều, ở những nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao, ở những ổ dịch cũ từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
  Bạc Liêu triển khai công tác ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh
  Bệnh Dịch tả heo Châu Phi và biện pháp phòng, chống
  Tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tháng 4 năm 2015
  Ngăn chặn vận chuyển gia cầm qua biên giới
 • Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
  Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu
 • Lãnh đạo Sở NN&PTNT Bạc Liêu tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở NN&PTNT Cà Mau
  Lãnh đạo Sở NN&PTNT Bạc Liêu tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở NN&PTNT Cà Mau

 • Phan Minh Quang PGĐ Sở NN &PTNT nhận ảnh lưu niệm
 • Máy gặt lúa liên hợp
  May gat dap lien hop
 • Đ/c Nguyễn Trung Hiếu; Phan Hồng Thái; Lê Đồng Dương đón nhận Huân chương Lao động Hạng III

 • Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Bê tặng Bằng khen cho cán bộ Sở NN&PTNT tại buổi Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Lực lượng kiểm lâm Việt Nam
  Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Bê tặng Bằng khen cho cán bộ Sở NN&PTNT Bạc Liêu tại buổi Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Lực lượng kiểm lâm Việt Nam
 • Lễ kết nghĩa hai Đoàn cơ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân


 • Lãnh đạo Sở NN&PTNT tiếp đón Phó CHủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan
 • BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiềm kỳ 2015-2020
  BCH Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiềm kỳ 2015-2020
 • Phó Chủ tịh Nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc
  Phó Chủ tịh Nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc
 • Ký kết tại buổi Lễ khởi động dự án thực hiện mô hình mẫu “Làng/thông/ấp ứng phó với biến đổi khí hậu” thí điểm tại ấp Trà Hất, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

 • Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan chup ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở NN
  Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan chup ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở NN
 • Ông Nguyễn Tấn Khương Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bạc Liêu đón nhận tranh lưu niệm của Đoàn cán bộ Sở NN&PTNT Ninh Bình
  Ông Nguyễn Tấn Khương Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bạc Liêu đón nhận tranh lưu niệm của Đoàn cán bộ Sở NN&PTNT Ninh Bình
 • Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan thăm Vườn chim Bạc Liêu
  Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan thăm Vườn chim Bạc Liêu