SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
2
1
2
3
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng Thứ Hai, 15/06/2020, 09:40

Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thông qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh đã đề ra.

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo Kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tổ chức triển lãm; khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Khánh Vân

Số lượt người xem: 101 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày