SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
3
2
0
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng Thứ Ba, 05/05/2020, 10:40

Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2020 Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
           
 
Ban Biên tập

Số lượt người xem: 82 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày