SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
2
1
0
1
Chính sách kêu gọi đầu tư Thứ Tư, 04/11/2015, 16:45

Ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Ngày 06/02/2015, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Số lượt người xem: 1258 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày