SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
1
7
0
7
Chính sách kêu gọi đầu tư Thứ Tư, 04/11/2015, 16:45

Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thuy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 04/01/2015, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thuy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Số lượt người xem: 1105 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày