SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
5
7
Thủy sản Chủ Nhật, 18/08/2019, 00:44
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 7 năm 2019  (06/08)
Trong tháng 7 năm 2019, diện tích tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh thả giống 2.345 ha (trong đó tôm sú 1.465 ha, tôm thẻ chân trắng 880 ha), giảm 3.841 ha so với tháng trước và giảm 2.218 ha so với cùng kỳ năm 2018, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 16.829 ha (trong đó tôm sú 10.146 ha, tôm thẻ chân trắng 6.683 ha) tăng 3.349 ha so cùng kỳ năm 2018.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 7 năm 2019  (06/08)
Trong tháng 7 năm 2019, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 2.537,28 triệu con (tăng 1.193,66 triệu con so với tháng trước và giảm 250,55 triệu con so với cùng kỳ năm 2018) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 915,32 triệu con (tăng 442,37 triệu con so với tháng trước và tăng 217,57 triệu con so với cùng kỳ năm 2018); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 1.069,22 triệu con, nhập tỉnh 1.468,06 triệu con với 123 xe trình trạm (tăng 74 xe so với tháng trước và tăng 68 xe so với cùng kỳ năm 2018); cấp 2.243 giấy kiểm dịch (tăng 1.124 giấy so với tháng trước và tăng 1.415 giấy so với cùng kỳ năm 2018); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 6 năm 2019  (16/07)
Trong tháng 6 năm 2019, diện tích tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh thả giống 6.186 ha (trong đó tôm sú 4.871 ha, tôm thẻ chân trắng 1.315 ha), tăng 4.335 ha so với tháng trước và tăng 4.623 ha so với cùng kỳ năm 2018, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 14.484 ha (trong đó tôm sú 8.681 ha, tôm thẻ chân trắng 5.803 ha) tăng 5.567 ha so cùng kỳ năm 2018.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 6 năm 2019  (16/07)
Trong tháng 6 năm 2019, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.343,62 triệu con (giảm 696,43 triệu con so với tháng trước và giảm 428,38 triệu con so với cùg kỳ năm 2018) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 472,95 triệu con (giảm 321,64 triệu con so với tháng trước và giảm 517,05 triệu con so với cùng kỳ năm 2018); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 519,10 triệu con, nhập tỉnh 824,52 triệu con với 49 xe trình trạm (giảm 26 xe so với tháng trước và giảm 151 xe so với cùng kỳ năm 2018); cấp 1.119 giấy kiểm dịch (giảm 883 giấy so với tháng trước và giảm 981 giấy so với cùng kỳ năm 2018); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh
Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê  (27/06)
Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 5 năm 2019  (27/06)
Trong tháng 5 năm 2019, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 1.851 ha (trong đó tôm sú 682 ha, tôm thẻ chân trắng 1.169 ha), tăng 16 ha so với tháng trước và tăng 474 ha so với cùng kỳ năm 2018, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 8.298 ha (trong đó tôm sú 3.810 ha, tôm thẻ chân trắng 4.488 ha) tăng 944 ha so cùng kỳ năm 2018.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 5 năm 2019  (27/06)
Trong tháng 5 năm 2019, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 2.040,05 triệu con (tăng 280,98 triệu con so với tháng trước và tăng 198,17 triệu con so với cùng kỳ năm 2018) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 794,06 triệu con (tăng 156,77 triệu con so với tháng trước và giảm 217,03 triệu con so với cùng kỳ năm 2018); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 1.004,23 triệu con, nhập tỉnh 1.035,82 triệu con với 75 xe trình trạm (tăng 06 xe so với tháng trước và giảm 174 xe so với cùng kỳ năm 2018); cấp 2.002 giấy kiểm dịch (tăng 363 giấy so với tháng trước và giảm 206 giấy so với cùng kỳ năm 2018); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 3 năm 2019  (26/03)
Trong tháng 3 năm 2019, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 2.028 ha (trong đó tôm sú 863 ha, tôm thẻ chân trắng 1.165 ha), tăng 1.040 ha so với tháng trước và tăng 889 ha so với cùng kỳ năm 2018, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 4.612 ha (trong đó tôm sú 2.418 ha, tôm thẻ chân trắng 2.194 ha) tăng 591 ha so cùng kỳ năm 2018.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 3 năm 2019  (26/03)
Trong tháng 3 năm 2019, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.839,94 triệu con (tăng 344,36 triệu con so với tháng trước và giảm 380,33 triệu con so với cùng kỳ năm 2018) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 490,08 triệu con (giảm 152,35 triệu con so với tháng trước và giảm 348,64 triệu con so với cùng kỳ năm 2018); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 746,02 triệu con, nhập tỉnh 1.093,92 triệu con với 61 xe trình trạm (tăng 02 xe so với tháng trước và giảm 51 xe so với cùng kỳ năm 2018); cấp 1.305 giấy kiểm dịch (giảm 304 giấy so với tháng trước và giảm 192 giấy so với cùng kỳ năm 2018); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Thả 1,4 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản  (01/03)
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức thả 1,4 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày