SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
1
5
6
5
8
Thủy sản Chủ Nhật, 21/04/2019, 09:46
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 3 năm 2019  (26/03)
Trong tháng 3 năm 2019, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 2.028 ha (trong đó tôm sú 863 ha, tôm thẻ chân trắng 1.165 ha), tăng 1.040 ha so với tháng trước và tăng 889 ha so với cùng kỳ năm 2018, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 4.612 ha (trong đó tôm sú 2.418 ha, tôm thẻ chân trắng 2.194 ha) tăng 591 ha so cùng kỳ năm 2018.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 3 năm 2019  (26/03)
Trong tháng 3 năm 2019, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.839,94 triệu con (tăng 344,36 triệu con so với tháng trước và giảm 380,33 triệu con so với cùng kỳ năm 2018) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 490,08 triệu con (giảm 152,35 triệu con so với tháng trước và giảm 348,64 triệu con so với cùng kỳ năm 2018); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 746,02 triệu con, nhập tỉnh 1.093,92 triệu con với 61 xe trình trạm (tăng 02 xe so với tháng trước và giảm 51 xe so với cùng kỳ năm 2018); cấp 1.305 giấy kiểm dịch (giảm 304 giấy so với tháng trước và giảm 192 giấy so với cùng kỳ năm 2018); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Thả 1,4 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản  (01/03)
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức thả 1,4 tấn cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 01 năm 2019  (11/02)
Trong tháng đầu năm 2019, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 585 ha (trong đó tôm sú 274 ha, tôm thẻ chân trắng 311 ha), diện tích thả giống năm 2018 chuyển sang 1.011 ha (trong đó tôm sú 856 ha, tôm thẻ chân trắng 155 ha), nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 1.596 ha (trong đó tôm sú 1.130 ha, tôm thẻ chân trắng 466 ha) giảm 311 ha so cùng kỳ năm 2018.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 01 năm 2019  (11/02)
Trong tháng 01 năm 2019, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.364,84 triệu con (giảm 560,20 triệu con so với cùng kỳ) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 557,20 triệu con (giảm 306,87 triệu con so với cùng kỳ); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 662,17 triệu con, nhập tỉnh 702,67 triệu con với 65 xe trình trạm (giảm 14 xe so với cùng kỳ); cấp 1.348 giấy kiểm dịch (giảm 336 giấy so với cùng kỳ); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống năm 2018  (15/01)
Kết quả thực hiện năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 25.469,72 triệu con (tăng 2.073,10 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 11.378,14 triệu con (tăng 1.531,06 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm sú qua kiểm dịch 2.662,71 triệu con (tăng 30,28 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng Nauplius qua kiểm dịch 11.102,63 triệu con (tăng 318,38 triệu con so với cùng kỳ năm 2017), lượng tôm càng xanh qua kiểm dịch 294,24 triệu con (tăng 195,65 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 11.988,89 triệu con, nhập tỉnh 13.480,83 triệu con với 1.457 xe trình trạm (tăng 271 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 21.459 giấy kiểm dịch (tăng 97 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh năm 2018  (15/01)
Năm 2018, diện tích thả giống tôm nuôi siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 21.988 ha (trong đó tôm thẻ siêu thâm canh 274 ha, tôm sú thâm canh, bán thâm canh 12.885 ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 8.829 ha) tăng 806 ha so cùng kỳ năm 2017.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 12 năm 2018  (07/01)
Trong tháng 12 năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.572,75 triệu con (giảm 667,87 triệu con so với tháng trước và giảm 63,94 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 693,38 triệu con (tăng 58,92 triệu con so với tháng trước và giảm 168,02 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 758,05 triệu con, nhập tỉnh 814,70 triệu con với 69 xe trình trạm (tăng 07 xe so với tháng trước và giảm 03 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 1.462 giấy kiểm dịch (tăng 124 giấy so với tháng trước và giảm 147 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh tháng 12 năm 2018  (07/01)
Trong tháng 12 năm 2018, diện tích tôm nuôi thâm canh, bán thâm canh thả giống 880 ha (trong đó tôm sú 459 ha, tôm thẻ chân trắng 421 ha), tăng 444 ha so với tháng trước và tăng 226 ha so với cùng kỳ năm 2017, nâng diện tích thả giống tôm thâm canh, bán thâm canh lên 22.178 ha (trong đó tôm sú 13.023 ha, tôm thẻ chân trắng 9.155 ha) giảm 800 ha so cùng kỳ năm 2017.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 11 năm 2018  (14/12)
Trong tháng 11 năm 2018, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 2.240,62 triệu con (tăng 706,79 triệu con so với tháng trước và tăng 243,05 triệu con so với cùng kỳ năm 2017) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 634,47 triệu con (tăng 26,98 triệu con so với tháng trước và giảm 239,36 triệu con so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 1.449,85 triệu con, nhập tỉnh 790,77 triệu con với 62 xe trình trạm (tăng 02 xe so với tháng trước và giảm 10 xe so với cùng kỳ năm 2017); cấp 1.338 giấy kiểm dịch (giảm 33 giấy so với tháng trước và giảm 370 giấy so với cùng kỳ năm 2017); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày