SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
2
1
2
2
Thủy sản Thứ Hai, 30/03/2020, 09:05

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến năm 2025 sẽ đưa Bạc Liêu trở thành một trong những tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, cơ bản là một tỉnh có nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, với năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Sản lượng lúa 1.175.000 tấn; thủy sản 470.000 tấn (trong đó tôm 260.000 tấn, cá và thủy sản khác 210.000 tấn); muối đạt 55.000 tấn (trong đó muối trắng 8.000 tấn).

 

Tỉnh Bạc Liêu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Phước Long và thành phố Bạc Liêu có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân và thị xã Giá Rai có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các huyện Đông Hải và Hòa Bình có trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 23 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu (trong đó huyện Phước Long 07 xã; thành phố Bạc Liêu 03 xã; huyện Hồng Dân 04 xã; huyện Vĩnh Lợi 03 xã; huyện Đông Hải 02 xã; huyện Hòa Bình 02 xã và thị xã Giá Rai 02 xã), chiếm 47 % tổng số xã.
       
      Thu hoạch tôm nuôi siêu thâm canh.     Ảnh: Phan Thanh Cường
 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,0%/năm; 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó có 70% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch an toàn); 99% hộ nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia; đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc được nâng cao; trình độ sản xuất của nông dân, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được nâng cao, nông dân đóng vai trò làm chủ nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa nông thôn theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái.
Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Bạc Liêu đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, phát động và huy động các nguồn lực của toàn xã hội để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Tập trung chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả; xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu tạo lan tỏa sớm đưa Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước; tạo điều kiện cho các Công ty, doanh nghiệp đầu tư vào Khu; khuyến khích các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các cơ sở chế biến tôm xuất khẩu hợp tác liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm tôm sạch, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu truy xuất nguồn gốc tôm, đảm bảo an toàn thực phẩm; xây dựng chuỗi sản xuất tôm đảm bảo an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới và yêu cầu của Úc để có thể xuất khẩu tôm đông lạnh nguyên con sang Úc. Thúc đẩy phát triển mối liên kết “6 nhà” (nhà nông, Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối) tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản của người dân.
Tiếp tục tổ chức thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình “mỗi làng một nghề”, “bảo tồn và phát triển làng nghề”, tạo việc làm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề, đảm bảo môi trường bền vững và vệ sinh an toàn thực phẩm; gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với hoạt động dịch vụ du lịch và bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống.
Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn phải đảm bảo chất lượng và có tính bền vững cao; vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo chuyển biến tích cực rõ nét hơn đối với từng hộ gia đình và cuộc sống của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn; cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của hộ nghèo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diệnthu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị với nông thôn.
Thực hiện lồng ghép các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các chương trình, đề án, dự án thực hiện tái cơ cấu ngành có những phương án, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; đầu tư xây dựng mạng lưới cảnh báo, dự báo thiên tai, khí tượng thủy văn, theo dõi chặt chẽ quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại khu vực ven biển, xây dựng các phương án tổ chức ứng phó kịp thời; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế để nắm bắt kịp thời thông tin, diễn biến tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; cải tạo, nâng cấp, tu bổ và xây dựng mới các công trình thủy lợi, hệ thống đê sông, đê biển, đảm bảo phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường đối với vùng phía Nam Quốc lộ 1A và vùng ven biển của tỉnh; công trình nâng cấp cảng cá và các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng (thủy lợi, giao thông, lưới điện, ...) phục vụ các vùng sản xuất giống thủy sản các vùng nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến và vùng sản xuất lúa - tôm;đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống công trình thủy lợi phân ranh mặn, ngọt; nạo vét hệ thống kênh mương bị bồi lắng; phát triển hệ thống trạm bơm điện vừa và nhỏ, từng bước thực hiện kiên cố hóa kênh mương (gia cố bờ kênh, xây dựng cống, đập, trạm bơm điện, các ô thủy lợi khép kín, ...) phục vụ sản xuất nông nghiệp; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 02 của Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.
Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đầu tư xây dựng03 kênh trục (Cầu Số 2 - Phước Long, Cầu Sập - Ninh Quới và Nàng Rền); 02 kênh trục dẫn ngọt từ Sóc Trăng về Bạc Liêu phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng phía Bắc Quốc lộ 1 A; hệ thống Âu thuyền trên kênh Cà Mau - Bạc Liêu (Hộ Phòng và Vàm Lẽo) phục vụ nuôi thủy sản vùng phía Nam Quốc lộ 1A.
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, phù hợp với lợi thế của từng tiểu vùng; xúc tiến đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao và các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ với chế biến, tiêu thụ và du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh; khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp ngoài Nhà nước tham gia nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nông nghiệp.
Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường, đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp các quy định của quốc tế; quan tâm xây dựng thương hiệu, khai thác và quảng bá thương hiệu, thực hiện tốt các quy định về ghi nhãn hàng hóa và bảo vệ bản quyền; tăng cường phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ.
Thực hiện các cam kết với WTO về nông nghiệp, kiểm dịch động, thực vật, thú y với các nước nhập khẩu nông sản của tỉnh; thực hiện các cam kết với ASEAN đối với vấn đề an ninh lương thực, xúc tiến thương mại, thú y, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp; xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh; tích cực tham gia hội chợ, triển lãm khoa học, công nghệ để tiếp thu các công nghệ mới có thể áp dụng vào thực tế sản xuất ở địa phương.
 Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các Trường Đại học trên thế giới về hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Phổ biến các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp và người dân các quy định liên quan đến WTO (TPT, SPS, TRIPs,... ), ASEAN, các Hiệp định môi trường liên quan đến thương mại, các quy định và tiêu chuẩn môi trường của các nước và khu vực thị trường Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trong công tác xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội ở nông thôn, phát huy vai trò của các cấp Hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.
Lâm Văn Thắng

Số lượt người xem: 167 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày