SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
7
7
7
3
1
Thủy lợi Thứ Năm, 14/08/2014, 16:35

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xử lý sạt lở bờ biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 11/8/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 6364/BNN-TCTL chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long về việc xử lý sạt lở bờ biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Công văn nêu rõ, Những năm qua, tình hình xói lở bờ biển đã và đang diễn biến rất phức tap, co xu thế ngày càng gia tăng cả về quy mô và phạm vi, làm ảnh huởng nghiêm trọng đến an toàn hệ thống đê biển, các công trình và hệ sinh thái ven biên.

        

             

             Công trình kè chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu

 

                                       

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi sau khi tổ chức Hội thảo "Giải pháp kỹ thuật chống xói lơ bờ biển trong điều kiện biến đổi khí hậu" tại tỉnh Bạc Liêu cuối tháng 6/2014, công tác xử lý xói lở mặc dù đã được các địa phương chủ động thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả trong việc hạn chế xói lở, gây bồi.

 

Tuy nhiên, việc xử lý xói lở bờ biển còn nhiều tồn tại cả về áp dụng giải pháp kỹ thuật, cũng như lựa chọn sử dụng vật liệu xây dựng, tác động tiêu cực đến hiệu quả đầu tư và ổn định công trình.

 

Để khắc phục các tồn tại trong việc xử lý xói lở thời gian qua, đảm bảo an toàn hệ thống đê biên và các khu dân cư, cơ sở hạ tầng ven biển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

 

Các cơ quan nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, đánh giá tình hình xói lở bờ biển, bổ sung hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật phòng chống xói lở, gây bồi, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kỹ thuật phối hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng. Trong đó, chú trọng sử dụng vật liệu địa phương và trồng cây chắn sóng ven biển, làm cơ sở cho việc xây dựng các công trình giảm sóng, gây bồi phù hợp mang lại hiệu quả cao.

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long:

 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học, đơn vị tư vấn kiểm tra tình hình xói lở bờ biển trên địa bàn; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm đối với việc thiết kế, thi công và quản lý các công trình phòng chống xói lở, gây bồi.

 

Đối với những khu vực đang có diễn biến xói lở phức tạp cần phải xử lý ngay, đề nghị tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và tư cách pháp nhân nghiên cứu, tính toán cụ thê quy mô, tính chất và xu thế xói lở, đề xuất giải pháp xử lý; lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các chuyên gia, các nhà quản lý, trên cơ sở đó hoàn thiện giải pháp đảm bảo phối hợp với điều kiện tự nhiên trong khu vực, ổn định công trình và phát huy hiệu quả đầu tư. Trong trường hợp phải áp dụng giải pháp kỹ thuật phức tạp, cần xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê duyệt dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009.

 

Thanh Quang

 


Số lượt người xem: 961 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày