SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
4
2
6
3
Quản lý chất lượng NLS&TS Thứ Hai, 16/09/2019, 07:55

Tiếp nhận đăng ký Bản Công bố sản phẩm của Cơ sở kinh doanh Yến sào Mai

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã nhận Bản tự công bố sản phẩm của Cơ sở kinh doanh Yến sào Mai (Mai Thị Lựu).

 

Sản phẩm Tổ Yến sơ chế do cơ sở Yến sào Mai, số 25 đường Trần Đại Nghĩa, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu sơ chế phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy định/tiêu chuẩn:
- QCVN 8-2:2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
            - Các chỉ tiêu kiểm nghiêm: Thủy ngân (mg/kg): 0; Protein (%) ≥ 30; Carbohydrate (%) ≤ 40; Alanine (mg/kg): 10.000 - 16.000; Glycine (mg/kg): 16.000 - 20.000; Valine (mg/kg): 28.000 - 35.000; Leucine (mg/kg): 35.000 - 40.000; Isoleucine (mg/kg): 10.000 - 13.000; Threonine (mg/kg): 33.000 - 40.000; Serine (mg/kg): 40.000 - 45.000; Proline (mg/kg): 45.000 - 50.000; Aspartic acid (mg/kg): 35.000 - 40.000; Methionine (mg/kg): 2.800 - 3.200; Trans - 4 - Hydroxyproline (mg/kg): 3.500 - 4.000; Glutamic acid (mg/kg): 32.000 - 37.000; Thenylalanine (mg/kg): 30.000 - 35.000; Lysine (mg/kg): 22.000 - 30.000; Histidine (mg/kg): 16.000 - 20.000; Tyrosine (mg/kg): 30.000 - 35.000; Cystine (mg/kg): 5.000 - 6.000; Amino acid tổng (mg/kg): 40.000 - 45.000.
(Nguồn: Giấy tiếp nhận đăng ký Bản Công bố sản phẩm số 08/2019/ĐKSP ngày 12/9/2019 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu)
Ban Biên tập

Số lượt người xem: 367 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày