SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
2
8
9
Phổ biến Văn bản Pháp luật Thứ Hai, 21/10/2019, 14:00

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Nhằm đảm bảo triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung đã được xác định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

 

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1270/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nguyễn Văn Luông

Số lượt người xem: 150 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày