SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
3
0
5
Thủy sản Thứ Tư, 08/04/2020, 00:45
Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh tháng 3 năm 2020  (31/03)
Trong tháng 3 năm 2020, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 980 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 112,26 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 485,74 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 382 ha), tăng 384 ha so với tháng trước và giảm 1.048 ha so với cùng kỳ năm 2019, nâng diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh lên 4.169 ha (trong đó tôm thẻ siêu thâm canh 162,26 ha; tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 1.476,74 ha; tôm sú thâm canh, bán thâm canh 2.530 ha) giảm 443 ha so cùng kỳ năm 2019.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 3 năm 2020  (31/03)
Trong tháng 3 năm 2020, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.392,05 triệu con (giảm 149,21 triệu con so với tháng trước và giảm 447,89 triệu con so với cùng kỳ năm 2019) lượng tôm thẻ chân trắng qua kiểm dịch 631,37 triệu con (tăng 72,58 triệu con so với tháng trước và tăng 141,28 triệu con so với cùng kỳ năm 2019); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 701,09 triệu con, nhập tỉnh 690,96 triệu con với 53 xe trình trạm (tăng 09 xe so với tháng trước và giảm 08 xe so với cùng kỳ năm 2019); cấp 1.352 giấy kiểm dịch (giảm 42 giấy so với tháng trước và tăng 47 giấy so với cùng kỳ năm 2019); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025  (30/03)
Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến năm 2025 sẽ đưa Bạc Liêu trở thành một trong những tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, cơ bản là một tỉnh có nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, với năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu. Sản lượng lúa 1.175.000 tấn; thủy sản 470.000 tấn (trong đó tôm 260.000 tấn, cá và thủy sản khác 210.000 tấn); muối đạt 55.000 tấn (trong đó muối trắng 8.000 tấn).
Hướng dẫn thực hành an toàn sinh học trong sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ  (19/03)
Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 169/QĐ-TCTS-NTTS ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hành an toàn sinh học trong sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ”.
Quy chế làm việc của Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu  (16/03)
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được ban hành tại Quyết định số 606/QĐ-SNN ngày 03/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 15/QĐ-CCTS về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi cục Thủy sản./.
Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát trên biển và các cửa biển  (16/03)
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-CCTS ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành năm 2020. Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-CCTS ngày 02 tháng 3 năm 2020 về việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển và vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 3 năm 2020.
Tiếp nhận 01 cá thể đồi mồi từ người dân  (13/03)
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai và Ủy ban nhân dân phường Hộ Phòng tiến hành lập biên bản bàn giao một cá thể rùa biển nặng gần 04 kg mà người dân đóng đáy bắt được.
Tăng cường quản lý hoạt động thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản  (04/03)
Trong những năm qua, hoạt động thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (Giáo hội Phật giáo tỉnh) trong lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản ký ngày 08 tháng 7 năm 2017 đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động phóng sinh này cũng còn những tồn tại, hạn chế: Giáo hội Phật giáo tỉnh chưa thông báo kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương các hoạt động thả giống phóng do Giáo hội Phật giáo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức để giám sát, hướng dẫn cách thả, bảo vệ khu vực phóng sinh không để người dân bắt lại; phóng sinh các loài xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại vào môi trường tự nhiên (rùa tai đỏ, cá lau kính, cá trê phi, cá rô phi đen,..); phóng sinh nhiều loài thủy sản với số lượng lớn vào kênh, ao nhỏ; phóng sinh các loài thủy sản với tỷ lệ không phù hợp gây mất cân bằng sinh thái tự nhiên;…
Thực hiện đề án “Nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm - lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A”  (28/02)
Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về ban hành Đề án nâng cao năng suất tôm nuôi trong mô hình tôm – lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020.
Kiểm tra, kiểm dịch tôm giống trong tháng 02 năm 2020  (24/02)
Trong tháng 02 năm 2020, lượng tôm giống qua kiểm tra, kiểm dịch là 1.541,26 triệu con (tăng 15,0 triệu con so với tháng trước và tăng 45,69 triệu con so với cùng kỳ năm 2019) lượng tôm thẻ qua kiểm dịch 558,79 triệu con (giảm 57,08 triệu con so với tháng trước và giảm 83,65 triệu con so với cùng kỳ năm 2019); kiểm tra, kiểm dịch con giống sản xuất trong tỉnh 706,0 triệu con, nhập tỉnh 835,26 triệu con với 44 xe trình trạm (giảm 18 xe so với tháng trước và giảm 15 xe so với cùng kỳ năm 2019); cấp 1.394 giấy kiểm dịch (giảm 190 giấy so với tháng trước và giảm 215 giấy so với cùng kỳ năm 2019); qua kiểm tra, kiểm dịch không phát hiện tôm bị nhiễm bệnh.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày