SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
1
2
4
4
Thủy sản Thứ Sáu, 31/01/2020, 13:45

Tình hình sản xuất của mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh năm 2019

Năm 2019, diện tích thả giống tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh 23.403 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 1.001 ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 9.895 ha, tôm sú thâm canh, bán thâm canh 12.507 ha) tăng 1.405 ha so cùng kỳ năm 2018.

 

Diện tích thu hoạch 17.637 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 972,4 ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 7.915,6 ha, tôm sú thâm canh, bán thâm canh 8.749 ha) tăng 3.328 ha so cùng kỳ năm 2018; Sản lượng 83.084 tấn (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 19.082 tấn, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 37.160 tấn, tôm sú thâm canh, bán thâm canh 26.842 tấn) tăng 15.735 tấn so với cùng kỳ năm 2018.
Diện tích tôm thiệt hại với mức độ trên 70% là 5.766 ha (trong đó tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 28,66 ha, tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh 1.979,34 ha, tôm sú thâm canh, bán thâm canh 3.758 ha) tăng 152 ha so cùng kỳ năm 2018. Tôm thiệt hại chủ yếu là do môi trường, thời tiết chiếm 39%, bệnh hoại tử gan tụy cấp chiếm 32%, bệnh phân trắng chiếm 15%, bệnh đốm trắng chiếm 8%, bệnh đỏ thân chiếm 6%.
Hiệu quả sản xuất: Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh, 03 vụ/năm (Nuôi trên bể tròn nổi: Tổng doanh thu 23.400 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 13.900 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 9.500 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg và Nuôi trên ao đất trải bạt: Tổng doanh thu 21.937 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 14.281 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 7.656 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 2.600 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.644 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 956 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 900 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 683 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 217 triệu đồng/ha/năm, giá bán 150 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg)./.
 Thanh Hường

Số lượt người xem: 23 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày