SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
4
2
1
Thủy sản Thứ Tư, 02/10/2019, 09:00

Kết quả quản lý tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2019

Xác định giống thủy sản là một trong những vấn đề trọng tâm trong quản lý, ngay từ đầu vụ sản xuất, Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã triển khai công tác kiểm tra chất lượng con giống, đặc biệt tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về

 

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT quy định rõ đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu tôm bố mẹ thì phải thông báo bằng văn bản cho cho cơ quan quản lý nhà nước về thy sản cấp tỉnh (qua Chi cục Thủy sản Bạc Liêu) trong việc sử dụng giống thủy sản bố mẹ. Thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹtối đa 140 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng ti thiểu 40 g/con đối với tôm đực, 45 g/con đối với tôm cái.Đến hết thời hạn sử dụng 140 ngày Chi cục Thủy sản sẽ tiến hành lập biên bản hủy, chuyển mục đích sử dụng lô tôm.
Kết quả 9 tháng đầu năm 2019, Chi cục Thủy sản Bạc Liêu đã tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ là 17 lô của 17 cơ sở trên địa bàn tỉnh với số lượng  5.701 con (trong đó: Tôm đực 2.854 con, tôm cái 2.847 con) kích cỡ tôm trung bình đối với tôm đực, tôm cái 40 g/con, số lô tôm đã đến hạn hủy là 10 lô số lượng 3.261 con. Số lượng tôm bố mẹ đang theo dõi là 7 lô số lượng 2.440 con.
Để đẩy mạnh công tác sản xuất và kiểm soát giống tôm bố mẹ phục vụ nhu cầu phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng tôm giống, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất và ương dưỡng giống thủy sản theo quy định Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đặc biệt là đối với tôm thẻ chân trắng bố mẹ./.
Trần Quang Vinh

Số lượt người xem: 586 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày