SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
3
5
2
Thủy sản Thứ Ba, 01/10/2019, 08:15

Tăng cường công tác quản lý và ngăn chặn tôm càng đỏ tại tỉnh Bạc Liêu

Thời gian gần đây, tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus) đã được đưa vào một số tỉnh của Việt Nam để kinh doanh và tiêu thụ làm thực phẩm, đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao (phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại) và không có tên trong danh mục các loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản). Vì vậy, viêc nuôi, kinh doanh tôm càng đỏ là hành vi vi phạm quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản.

 

            

          Tôm càng đỏ (Cherax quadricarinatus).      Nguồn: Internet

 
Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn loài tôm càng đỏ phát tán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, làm ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3438/BNN-TCTS ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo các Sở có liên quan, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại tỉnh Bạc Liêu (Công văn số 2608/UBND-KT ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân tỉnh).
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chưa ghi nhận và phát hiện các trường hợp mua bán, kinh doanh tiêu thụ, vận chuyển hay tàng trữ tôm càng đỏ. Tuy nhiên, để ngăn chặn và phòng ngừa sự phát tán tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai phối hợp các Sở, Ban, Ngành có liên quan và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát hiện để tránh phát tán ra môi trường tự nhiên; khi phát hiện có dấu hiệu phát tán ra môi trường tự nhiên, cần nhanh chóng phối hợp thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại các chợ, các cửa hàng kinh doanh hải sản, cửa hàng kinh doanh sinh vật cảnh, ... Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về kinh doanh, tiêu thụ, vận chuyển hay tàng trữ tôm càng đỏ dưới bất cứ hình thức nào. Qua đó, thực hiện tốt công tác quản lý và phòng ngừa tôm càng đỏ không phát tán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu./.
Trần Lý Hoàng Phương

Số lượt người xem: 155 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày