SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
2
9
Quản lý chất lượng NLS&TS Chủ Nhật, 18/08/2019, 00:27
Kết quả giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 7 năm 2019  (14/08)
Thực hiện Kế hoạch thu mẫu phân tích giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 7 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu thu 20 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản (gồm: 02 mẫu thịt gà; 04 mẫu rau, củ; 02 mẫu trái cây; 04 mẫu cá biển; 02 mẫu khô thủy sản; 06 mẫu thực phẩm chế biến) trên địa bàn huyện Phước Long và huyện Hòa Bình gửi phân tích. Kết quả phân tích 20 mẫu đều đạt yêu cầu, cụ thể như sau:
Tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng  (14/08)
Thực hiện Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng và công tác khuyến nông năm 2019 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu (Kế hoạch số 79/KH-SNN-HNDT).
Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất  (24/07)
Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan như: Công an Kinh tế tỉnh, Công an Kinh tế thành phố Bạc Liêu, Công an thị xã Giá Rai, Cảnh sát giao thông tổ chức 12 lượt kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và vận chuyển tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện 08 trường hợp tôm nguyên liệu có chứa tạp chất (06 vận chuyển, 02 tổ chức) với số lượng là 1.098,1 kg, đề nghị ra Quyết định tịch thu lô hàng vi phạm và đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng).
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 6 năm 2019  (16/07)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất  (03/07)
Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan như: Công an Kinh tế tỉnh, Công an Kinh tế thành phố Bạc Liêu, Công an thị xã Giá Rai, Công an huyện Phước Long, Cảnh sát giao thông tổ chức 10 lượt kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và vận chuyển tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát hiện 07 trường hợp tôm nguyên liệu có chứa tạp chất (05 vận chuyển, 01 tổ chức, 01 thu gom) với số lượng là 864,1 kg, đề nghị ra Quyết định tịch thu lô hàng vi phạm và đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 186.000.000 đồng (một trăm tám mươi sáu triệu đồng).
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 5 năm 2019  (27/06)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 4 năm 2019  (20/05)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 4 năm 2019 cụ thể như sau:
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 3 năm 2019  (25/04)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 3 năm 2019, cụ thể như sau:
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019  (18/04)
Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-BĐTƯVSTTP ngày 04/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm và Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 20/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 02 năm 2019  (18/03)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 02 năm 2019, cụ thể như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày