SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
1
3
4
5
Quản lý chất lượng NLS&TS Chủ Nhật, 23/02/2020, 11:27
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 01 năm 2020  (18/02)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 01 năm 2020  (18/02)
Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ.
Phát hiện một trường hợp vận chuyển 174,2 kg tôm có chứa tạp chất  (18/02)
Thực hiện Phương án phối hợp số 201/PAPH-NN-CA ngày 30 tháng 12 năm 2019 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Công an tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hàng hóa vật tư nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của Cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối nửa đầu tháng 01 năm 2020  (22/01)
Trong nửa đầu tháng 01 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các Cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2019  (15/01)
Trong tháng 12 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 20 mẫu tôm tại ao nuôi và các cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản trên địa bàn tỉnh (gồm: 14 mẫu tôm sú thương phẩm và 06 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:
Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trong 15 ngày cuối tháng 12 năm 2019  (13/01)
Từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 đến ngày 03 tháng 01 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 12 năm 2019  (13/01)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tiếp và làm việc với Đoàn Công tác liên ngành Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản  (31/12)
Nhằm nắm tình hình triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, ngày 20 tháng 12 năm 2019, Đoàn Công tác liên ngành của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đến làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu.
Công khai hành vi vi phạm tôm tạp chất  (31/12)
Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 25 tháng 12 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và vận chuyển tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh, phát hiện 06 trường hợp tôm có chứa tạp chất với số lượng 1.333,2 kg./.
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 11 năm 2019  (24/12)
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 11 năm 2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày