SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
9
5
2
7
9
Quản lý chất lượng NLS&TS Thứ Tư, 08/04/2020, 00:27
Bạc Liêu xếp hạng 2 về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019  (30/03)
Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 1941/TB-BNN-VP kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2019
Kết quả kiểm soát ngăn chặn hành vi thu gom, sơ chế, vận chuyển tôm có chứa tạp chất quý I năm 2020  (30/03)
Trong quý I năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom, vận chuyển nguyên liệu thủy sản có chứa tạp chất, kết quả cụ thể như sau:
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 02 năm 2020  (19/03)
Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 02 năm 2020  (16/03)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý. Kết quả tính đến cuối tháng 02 năm 2020 cụ thể như sau:
Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối  (13/03)
Từ ngày 18/01/2020 đến ngày 6/3/2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các Cơ sở sản xuất sản phẩm Nông, Lâm, Thủy sản và Muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
Công bố danh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc  (02/03)
Ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc công bố danh sách giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 15 người tham gia là người giám định tư pháp theo vụ việc.
Kết quả phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản tính đến cuối tháng 01 năm 2020  (18/02)
Thực hiện Thông tư số 38/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 01 năm 2020  (18/02)
Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ.
Phát hiện một trường hợp vận chuyển 174,2 kg tôm có chứa tạp chất  (18/02)
Thực hiện Phương án phối hợp số 201/PAPH-NN-CA ngày 30 tháng 12 năm 2019 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và Công an tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hàng hóa vật tư nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020.
Tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của Cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối nửa đầu tháng 01 năm 2020  (22/01)
Trong nửa đầu tháng 01 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận Bản Tự công bố sản phẩm của các Cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muối trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày