SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
5
4
2
7
Quản lý chất lượng NLS&TS Thứ Năm, 29/08/2019, 08:40

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 7 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ.

 

Trong tháng 7 năm 2019, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 26 mẫu tôm tại ao nuôi, cơ sở thu mua và mẫu nước ương tôm giống tại các Công ty sản xuất tôm giống (gồm: 13 mẫu tôm sú thương phẩm, 09 mẫu tôm thẻ chân trắng thương phẩm, 01 mẫu tôm thẻ chân trắng nhỏ và 03 mẫu nước ương tôm giống) gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:
 

TT
Tên và mã số vùng nuôi
Tên mẫu
Số lượng mẫu
Chỉ tiêu phân tích
1
TP.
Bạc Liêu
(95/01)
Tôm sú thương phẩm
1
Tetracylines
2
1
Ormetoprim
3
1
Trifluralin
4
Tôm thẻ chân trắng nhỏ
1
Nitroimidazoles
5
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Florphenicol
6
1
Trifluralin
7
Nước ương tôm giống
1
Chloramphenicol
Furazolidone
8
Vĩnh Lợi-
Hòa Bình
(95/02)
Tôm sú thương phẩm
1
Chloramphenicol
9
1
Nitroimidazoles
10
1
Sulfonamides
11
1
Erythromycin
12
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Tetracylines
13
1
Neomycin
14
1
Ormetoprim
15
Nước ương tôm giống
 
1
 
Chloramphenicol
Furazolidone
16
Đông Hải
(95/03)
Tôm sú thương phẩm
1
Nitroimidazoles
17
1
Quinolones
18
1
Neomycin
19
1
Ivermectin,
Praziquantel,
Trichlorfon
20
1
Trifluralin
21
1
Malachite Green,
Leuco Malachite Green
22
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Levamisol
23
1
Fenbendazol
24
Nước ương tôm giống
1
Chloramphenicol
Furazolidone
25
Giá Rai (95/04)
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Chloramphenicol
26
1
Quinolones
Tổng cộng
26
 

Kết quả tất cả các mẫu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh các chỉ tiêu chỉ định phân tích./.
 
Huỳnh Thanh Tâm

Số lượt người xem: 211 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày