SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
1
7
0
1
Quản lý chất lượng NLS&TS Thứ Ba, 14/07/2020, 11:00

Kết quả kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháng 5 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch thu mẫu kiểm soát dư lượng kháng sinh, các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi của Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ.

 

Trong tháng 05 năm 2020, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Bạc Liêu tiến hành thu 29 mẫu gồm: Mẫu tôm tại ao nuôi, cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản và mẫu nước ương tôm giống tại các Công ty sản xuất tôm giống gửi Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 kiểm tra, phân tích dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, cụ thể như sau:
 

TT
Tên và mã số vùng nuôi
Tên mẫu
Số lượng mẫu
Chỉ tiêu phân tích
1
TP.
Bạc Liêu
(95/01)
 
 
Tôm sú thương phẩm
1
Sulfonamides
2
1
Trimethoprim
3
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Trimethoprim
4
1
Neomycin
5
Tôm thẻ chân trắng nhỏ
1
Nitrofurans
6
1
Nitroimidazoles
7
Nước ương tôm giống
1
Chloramphenicol
Furazolidol
8
VĩnhLợi -
Hòa Bình (95/02)
Tôm sú thương phẩm
1
Quinolones
9
1
Erythromycin
10
1
Invermetin, Praziquantel, Trichlorfon
11
1
Trifluralin
12
1
Malachite Green, Leuco Malachite Green
13
 Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Florphenicol
14
1
Bicozamycin
15
1
Malachite Green, Leuco Malachite Green
16
 Tôm sú nhỏ
1
Chloramphenicol
17
1
Nitrofurans
18
1
Nitroimidazoles
19
 Tôm thẻ chân trắng nhỏ
1
Chloramphenicol
20
1
Nitrofurans
21
   Nước ương tôm giống
1
Chloramphenicol
Furazolidol
22
Đông Hải
(95/03)
Tôm sú thương phẩm
1
Neomycin
23
1
Amoxicillin
24
1
Malachite Green, Leuco Malachite Green
25
Tôm thẻ chân trắng thương phẩm
1
Chloramphenicol
26
1
Quinolones
27
1
Ormetoprim
28
1
Azadirachtin
29
Nước ương tôm giống
1
Chloramphenicol
Furazolidol
Tổng cộng
29
 

Kết quả tất cả những mẫu tôm chỉ định phân tích các chỉ tiêu đều không phát hiện dư lượng hóa chất, kháng sinh./.
 
Thanh Tâm

Số lượt người xem: 50 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày